«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Кичак В. М.

У монографії розглянуто методи та засоби оцінювання параметрів фазового дрижання сигналів у телекомунікаційних системах, побудованих на базі методології цифрового оброблення сигналів. Запропоновано низку оригінальних рішень як на рівні структур та алгоритмів функціонування, так і на рівні функціональних електричних схем.

Книга розрахована на науковців, аспірантів, студентів та фахівців, які займаються проектуванням і розробкою телекомунікаційних систем, а та-кож систем цифрового оброблення сигналів.

УДК 621.376       ББК 32.88 Б21       ISBN 978-966-641-621-9

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 1.79 M)  

  Ціна 36 грн. 00 коп.

У монографії розглянуто основи теорії фазі-логічних та нейронних елементів, призначених для використання у сучасних телекомунікаційних мережах, запропоновано методи їх структурного синтезу, розроблені їх структурні схеми. Проведено імітаційне моделювання розроблених елементів та пристроїв на їх основі.

Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням елементів та пристроїв цифрової техніки.

УДК 621.39       ББК 32.88 С30       ISBN 978-966-641-602-8

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.52 M)  

  Ціна 35 грн. 30 коп.

В монографії розглядаються питання неруйнівного вхідного та вихідного контролю виробів електронної техніки за рівнем власних низькочастотних шумів. Запропоновано нові шумові моделі біполярних та польових, а також інтегральних транзисторів, які враховують джерела шуму елементів схеми вмикання та зворотні зв’язки. Для підтвердження моделей було проведено експериментальні дослідження зв’язку інформативного параметра контролю з якісним показником надійності. На розроблені моделі було запропоновано засоби безпосереднього, відносного та спектрального контролю, для операцій вхідного та вихідного досліджень виробів електронної техніки.

УДК 621.382       ББК 32.85 М69       ISBN 978-966-641-586-1

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.29 M)  

  Ціна 34 грн. 10 коп.

У монографії розглянуто методи та засоби оцінювання характеристик імпульсно-кодових модуляторів (ІКМ) широкосмугових сигналів, побудованих на базі методології цифрового оброблення сигналів. Запропоновано низку оригінальних рішень як на рівні структур та алгоритмів функціонування, так і на рівні функціональних електричних схем.

Книга розрахована на науковців, аспірантів, студентів та фахівців, які займаються проектуванням і розробкою телекомунікаційних і радіотехнічних систем, а також систем цифрового оброблення широкосмугових сигналів.

УДК 681.335       ББК 32.965 Б21       ISBN 978-966-641-581-6

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.26 M)  

  Ціна 36 грн. 80 коп.

У монографії розглянуто методи та засоби аналого-цифрового перетворення високочастотних сигналів, побудованих на базі мікросхем швидкодійних перетворювачів форми інформації. Для забезпечення високої роздільної здатності використовується процедура коригування, що базується на калібруванні аналого-цифрових перетворювачів. Запропоновано низку оригінальних рішень на рівні структур та алгоритмів функціонування.

Книга розрахована на науковців, аспірантів, студентів та фахівців, які займаються розробкою телекомунікаційних і радіотехнічних систем, а також систем цифрового оброблення високочастотних сигналів.

УДК 681.325       ББК 32.965 Б21       ISBN 978-966-641-537-3

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.30 M)  

  Ціна 34 грн. 90 коп.

У підручнику наведено сучасні методи цифрових модуляцій, що використовуються у мережах абонентського доступу. Розглянуто основні технології абонентського доступу проводовими та безпроводовими лініями зв’язку. Викладено особливості та принципи побудови мереж абонентського доступу.

Наведено та проаналізовано основні структури цифрових систем та мереж абонентського доступу.

Призначений для студентів спеціальностей “Телекомунікаційні системи та мережі”, „Технології та засоби телекомунікацій”.

УДК 621.391       ББК 32.811.2 Б21       ISBN 978-966-641-393-5

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.36 M)  

  Ціна 43 грн. 34 коп.

В монографії розглядаються методи синтезу пристроїв обробки сигналів, стійких до широкого класу випадкових порушень працездатності кутомірного каналу системи посадки сантиметрового діапазону. Наведені результати напівнатурного експерименту, які ілюструють працездатність та ефективність застосування розроблених методів.

Розрахована на інженерно-технічних працівників, зайнятих розробками алгоритмічного забезпечення для систем та комплексів автоматизованої обробки сигналів (даних).

УДК 621.396.93       ББК 32.95 К 46       ISBN 978-966-641-391-1

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.47 M)  

  Ціна 30 грн. 13 коп.

В навчальному посібнику розглянуті фундаментальні основи теорії кіл та сигналів, такі як: вивчення властивостей і параметрів електричних кіл постійного і гармонічного струмів, що складаються з основних пасивних елементів, утворюючи вузли і пристрої, де протікають фізичні процеси; аналіз детермінованих радіотехнічних сигналів; кодування повідомлень і елементарні відомості з теорії інформації; проходження радіотехнічних сигналів через лінійні кола; нелінійні перетворення сигналів і принципи реалізації процесів: випрямлення, детектування, множення частоти, модулювання перетворення частоти.

УДК 621.3.01       ББК 32 К46       ISBN 978-966-641-387-4

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.37 M)  

  Ціна 51 грн. 29 коп.

Розглядаються питання динамічної похибки часового зсуву радіовимірювальних приладів, призначених для дослідження зсуву фаз, фазочастотних характеристик та групового часу затримки короткочасних сигналів. Для компенсації впливу динамічної похибки часового зсуву запропоновано обробку сигналів, що базується на однократному або подвійному ортогональному перетвореннях сигналів та використанні зворотної передатної функції вимірювального каналу. Розроблено схеми компенсаторів динамічної похибки часового зсуву, наведено результати експериментальних досліджень.

Розраховано на фахівців в галузі радіовимірювань, аспірантів та студентів.

УДК 621.317.772       ББК 32.842 К 46       ISBN 978-966-641-331-7

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.52 M)  

  Ціна договірна

У монографії розглянуто основи теорії радіочастотних та широтно-імпульсних логічних і фазі-логічних елементів цифрової техніки, запропоновано методи їх структурного синтезу, розроблені їх структурні схеми. Проведено імітаційне моделювання розроблених широтно-імпульсних елементів. Проведена оцінка складності радіочастотних та широтно-імпульсних логічних елементів та визначені області їх застосування.

Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням елементів та пристроїв цифрової техніки.

УДК 681.325.65 К 46       ISBN 978-966-641-259-4

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.52 M)  


Сторiнки 1 2  
Перейти на сторінку  
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.