«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Злепко С. М.

У монографії розглянуто біотехнічні системи дистанційного моніторингу функціонального стану людини в нормальних умовах та в умовах підвищеного емоційного навантаження. На основі розробленого методу моніторингу психоемоційного стану людини було створено апаратно-програмну систему, застосування якої дозволяє підвищити ефективність діяльності охоронних структур в умовах підвищеного емоційного навантаження. Для науковців, аспірантів, спеціалістів державних силових структур і органів безпеки.

УДК [004.9+681.586]:615.478       ББК [32.97+32.96-04]:53.4 Б-43       ISBN 978-966-641-575-5

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 2.46 M)  

  Ціна 38 грн. 10 коп.

В монографії розглядаються розробка точних методів ранньої діагностики і прогнозування переддіабетичних станів, автоматизація і об’єктивізація цих процесів, а також підвищення ефективності лікування хворих на цукровий діабет в умовах спеціалізованого медичного закладу шляхом створення медичної інформаційної системи «Автоматизована поліклініка ендокринологічного диспансеру».

УДК 004.9:615.47+614.2       ББК 32.973.202:53.4+51 М 41       ISBN 978-966-641-510-6

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.44 M)  

  Ціна 21 грн. 55 коп.

У навчальному посібнику висвітлено результати експериментальних та клінічних досліджень взаємодії та оцінювання впливу на біологічні об’єкти полів різної фізичної природи: електричного, магнітного і електромагнітного практично всього частотного діапазону. Розглянуто основні типи лазерних та фотонних апаратів, що використовуються у біології та медицині. Наведені новітні розробки фізіотерапевтичної апаратури для застосування в біомедичній практиці.

Навчальний посібник призначений для студентів спеціальностей “Лазерна та оптоелектронна техніка”, “Біотехнічні та медичні апарати і системи та “Електронні апарати”, які займаються розробкою оптоелектронних приладів та систем.

УДК 621.396:615.47(075)       ББК 32.844:34.7.73 А58       ISBN 978-966-641-451-2

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.34 M)  

  Ціна 22 грн. 67 коп.

У навчальному посібнику проаналізовано сучасний стан контролю, реєстрації та обробки біомедичних електрографічних та фотоплетизмографічних сигналів. Розглянуто біосигнали серцево-судинної системи, мозку, м’язів, органів зору, слуху, травлення, опорно-рухової системи. Коротко наведено основи анатомії органів людини, біосигнали яких розглянуто. Навчальний посібник рекомендовано для студентів та аспірантів, які навчаються на стику інженерії та медицини.

УДК [621.37:57.087.1+615.47](075)       ББК 32.811.3:53.4я73 Р33       ISBN 978-966-641-445-1

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.65 M)  

  Ціна 57 грн. 54 коп.

В монографії розглянуто сучасні методи і засоби для визначення і діагностування емоційного стресу. Подано загальний аналіз основних моделей стресу. Описані методи і системи для діагностування і визначення рівня емоційного стресу. Подано детальну класифікації стресу. Розроблено медичну інформаційну систему для діагностування емоційного стресу - МІС–ДЕС. Подано обґрунтування вибору психофізіологічних показників організму. Наведено методики та приклади застосування описаних математичних моделей для визначення рівня емоційного стресу.

УДК 612.176       ББК 88.37 в 7 С91       ISBN 978-966-641-392-8

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.51 M)  

  Ціна 39 грн. 74 коп.

У монографії науково обґрунтовані основні теоретичні засади і практичні аспекти застосування психофізіологічного тестування для визначення рівня професійної придатності операторів поліграфа. Розроблено психограму, програмно-технічні засоби та математичні моделі для відбору кандидатів на посаду оператора поліграфа.

Створено автоматизовану біотехнічну систему, що забезпечує прихований інструментальний контроль за психоемоційним і фізіологічним станом операторів поліграфа.

Монографія розрахована на науковців та фахівців в галузі психофізіологічного тестування і відбору персоналу. Може бути корисна для студентів, аспірантів та докторантів відповідного освітнього і наукового напрямку.

УДК 615.47:159.937       ББК 53.4:88 М 54       ISBN 978-966-641-370-6

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.48 M)  

  Ціна 45 грн. 60 коп.

У монографії розроблені нові методи і науково обґрунтовані основні теоретичні засади і практичні аспекти застосування психофізіологічного, соціально-психологічного відбору кандидатів на службу за контрактом в Збройних Силах України. Розроблено програмно-технічні засоби та математичне підґрунтя відбору кандидатів, які дозволяють здійснити відбір кандидатів для виконання професійних обов’язків.

Монографія розрахована на науковців та фахівців в галузі психофізіологічного тестування і відбору персоналу. Може бути корисна для студентів, аспірантів та докторантів відповідного освітнього і наукового напрямку.

УДК 355.087.2+159.91       ББК 68.4+88.5 М 54       ISBN 978-966-641-344-7

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 3.68 M)  

  Ціна 27 грн. 24 коп.

В монографії розглядається актуальна проблема боротьби з корупцією в правоохоронних органах, аналізуються причини виникнення та існування корупції, її форма і вплив на різні категорії суспільства. Запропоновано методи виявлення, оцінювання і своєрідної «діагностики» корупції серед працівників правоохоронних органів, державного апарату та ін.

Розглянуто особливості корупційного механізму, що зумовлені специфікою розвитку інших країн світу, методи і засоби боротьби, які вони використовують.

УДК 351.74+351.9 C 69       ISBN 978-966-641-324-9

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.56 M)  


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.