«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Колесницький О. К.

В монографії розглянуто метод розпізнавання сигналів мультисенсорів газів на основі імпульсної нейронної мережі, метод навчання цієї мережі, а також принципи побудови архітектури мережі. Описано технічну реалізацію та математичні моделі імпульсних нейронних елементів на біспін-приладі, варіант технічної реалізації всієї мережі на оптоелектронній елементній базі. Наведено результати експериментальних досліджень нейронних елементів та комп’ютерного моделювання процесу розпізнавання. Розглянуті методи та засоби відрізняються від відомих підвищеною швидкодією (можливе навіть розпізнавання з передбаченням).

УДК 004.032.26       ББК 32.973-04 К 24       ISBN 978-966-641-407-9

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.54 M)  

  Ціна 20 грн. 75 коп.

В монографії висвітлюються принципи технічної реалізації, математичні моделі і результати експериментальних досліджень пристроїв порівняння зображень на біспін-приладах, які відрізняються підвищеною ефективністю (більшою точністю і чутливістю, меншими апаратурними витратами і споживаною потужністю, а при реалізації на арсеніді галія - ще і підвищеною швидкодією. Результати роботи можна використовувати для побудови функціональних вузлів паралельних оптоелектронних аналогових і цифрових процесорів, а також нейрокомп'ютерів.

УДК 004.031       ББК 32.973-04 К 24       ISBN 978-966-641-379-9

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.43 M)  

  Ціна 19 грн. 69 коп.

Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.