«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Філинюк М. А.

У монографії наведено результати розробки та дослідження елементів і пристроїв інформаційно-вимірювальних систем на основі одноперехідних узагальнених перетворювачів імітансу, зокрема, давачів, реактивних елементів, коливальних контурів, керованих елементів тощо. Розглянуто математичні моделі та параметри узагальнених перетворювачів імітансу на одноперехідних транзисторних структурах. Книга розрахована на науковців, аспірантів та інженерів, які займаються розробкою елементів і пристроїв інформаційно-вимірювальних систем.

УДК 621.314       ББК 31.264.5 Ф53       ISBN 978-966-641-557-1

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.41 M)  

  Ціна 36 грн. 80 коп.

В монографії розглядаються питання властивостей LC-негатронів та побудови інформаційних електронних пристроїв на їх основі. Показано можливості застосування LC-негатронів в комутуючих, керуючих, частотно-вибіркових, коригуючих пристроях. Розглянуто використання LC-негатронів в сенсорах, логічних та нейронних елементах, а також як помножувачів реактивностей, з метою покращення технічних характеристик пристроїв. Розглянуто варіанти технічної реалізації LC-негатронів. Книга розрахована на студентів, аспірантів, наукових співробітників та спеціалістів, що займаються проектуванням і розробкою інформаційних систем, систем керування та пристроїв на базі негатронів.

УДК 621.396.6:621.382       ББК 32.844 Ф53       ISBN 978-966-641-452-9

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.45 M)  

  Ціна 45 грн. 07 коп.

В монографії розглядаються теоретичні і фізичні основи оптонегатроніки. Здійснено класифікацію оптонегатронів, проаналізовано їх основні інформативні параметри, наведено елементну базу оптонегатроніки. Розглянуті принципи побудови та надані результати досліджень комбінованих транзисторних оптонегатронів.

Книга розрахована на студентів, аспірантів, наукових співробітників та спеціалістів, які займаються проектуванням і розробкою інформаційних систем, систем керування та пристроїв на базі негатронів.

УДК 621.396.6:621.774.011.3       ББК 32.843.3 Ф57       ISBN 978-966-641-440-6

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.63 M)  

  Ціна 29 грн. 39 коп.

В монографії розглядаються питання створення УВЧ і НВЧ активних фільтрів на базі біполярних та польових транзисторів. Проведено порівняльний аналіз узагальнених перетворювачів імітансу на основі цих транзисторів як базового елемента УВЧ і НВЧ активних фільтрів. Розглянуті основні напрями реалізації фільтрів і особливості їх розрахунку. Досліджено шумові параметри, питання забезпечення стабільності і вимірювання параметрів узагальнених перетворювачів імітансу та фільтрів. Книга розрахована на студентів, аспірантів, наукових співробітників та спеціалістів, які займаються проектуванням і розробкою інформаційних систем, систем керування та пристроїв на базі негатронів.
УДК 621.396.6       ББК 32.844 Ф 53       ISBN 978-966-641-376-8

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.52 M)  

  Ціна 61 грн. 22 коп.

В монографії проведено аналіз існуючих методів та засобів вимірювання стандартних та нестандартних систем імітансних та хвилевих параметрів потенційно-нестійких чотириполюсників. Звернено увагу також на метрологічне забезпечення розглянутих методів вимірювання.

УДК 621.317       ББК 31.221 Ф 56       ISBN 978-966-641-342-3

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.89 M)  

  Ціна 23 грн. 55 коп.

В монографії розглядаються питання дослідження потенційно-нестійких багатоелектродних напівпровідникових структур Шотткі та проектування інформаційних пристроїв на їх основі. Визначено іммітансні ха-рактеристики чотириполюсників в режимі малого сигналу, досліджено вплив температури та напруги живлення і керування на параметри різних типів узагальнених перетворювачів імітансу.

Книга розрахована на студентів, аспірантів, наукових співробітників та спеціалістів, які займаються проектуванням і розробкою інформаційних систем, систем керування та пристроїв на базі негатронів.

УДК 621.396.6:621.774.011.3       ББК 32.843.3 Ф 57       ISBN 978-966-641-332-4

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.59 M)  

  Ціна договірна

В монографії розглядаються питання дослідження нелінійних властивостей динамічних негатронів, а також проектування елементів та пристроїв автоматики на основі нелінійних властивостей динамічних негатронів. Проведено аналіз сучасних пристроїв автоматики та розроблено нові інформаційні пристрої на базі динамічних негатронів різного функціонального призначення. Визначено Y-параметри динамічних негатронів на біполярних транзисторах для режиму великого сигналу.

Книга розрахована на студентів, аспірантів, наукових співробітників та спеціалістів, що займаються проектуванням і розробкою інформаційних систем, систем керування та пристроїв на базі негатронів.

УДК 621.396.6:621.774.011.3 Ф 57       ISBN 978-966-641-250-1

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.25 M)  


В монографії розглянуті теоретичні і фізичні основи негатроніки. Проведено аналіз параметрів напівпровідникових негатронів. Розглянуті принципи побудови та надані результати досліджень комбінованих динамічних негатронів. Обгрунтована теорія узагальнених перетворювачів імітансу, яка лежить в основі створення комбінованих динамічних негатронів. Книга розрахована на наукових співробітників, аспірантів, студентів та спеціалістів, що займаються проектуванням і розробкою інформаційних систем та пристроїв на базі негатронів.
УДК 621.396.6:621.774.011.3 Ф 57       ISBN 966-641-203-9

Змiст


Філинюк М. А., Гаврілов Д. В. Метрологічні основи негатроніки. Монографія - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. - 188 с.

В монографії подано класифікацію негатронів і їхніх параметрів, методи і засоби вимірювання параметрів, як фізичних негатронів так і формальних параметрів потенційно нестійких чотириполюсників, також узагальнено методи і засоби вимірювання імпедансних характеристик негатронів.

Монографія розрахована на наукових і інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням елементів і пристроїв обчислювальної, вимірювальної техніки, радіотехніки і систем керування, а також на аспірантів, магістрантів і студентів вищих технічних навчальних закладів.

УДК 621.38 Ф75       ISBN 966-641-168-7

Змiст


В монографії наведено класифікацію та аналіз методів і засобів розпізнавання зображень за ознаками. Розроблені математичні моделі побудови спецобчислювачів моментних ознак зображення, на їх основі сформульовано принципи організації таких спецобчислювачів, досліджені прикладні аспекти їх реалізації.

Монографія розрахована на наукових і інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням елементів і пристроїв обчислювальної техніки та систем керування, а також на аспірантів і студентів вищих технічних навчальних закладів.

УДК 681.385 Ф75       ISBN 966-641-159-8

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.