«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Гаврілов Д. В.

В навчальному посібнику розглянуті фундаментальні основи теорії кіл та сигналів, такі як: вивчення властивостей і параметрів електричних кіл постійного і гармонічного струмів, що складаються з основних пасивних елементів, утворюючи вузли і пристрої, де протікають фізичні процеси; аналіз детермінованих радіотехнічних сигналів; кодування повідомлень і елементарні відомості з теорії інформації; проходження радіотехнічних сигналів через лінійні кола; нелінійні перетворення сигналів і принципи реалізації процесів: випрямлення, детектування, множення частоти, модулювання перетворення частоти.

УДК 621.3.01       ББК 32 К46       ISBN 978-966-641-387-4

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.37 M)  

  Ціна 51 грн. 29 коп.

Філинюк М. А., Гаврілов Д. В. Метрологічні основи негатроніки. Монографія - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. - 188 с.

В монографії подано класифікацію негатронів і їхніх параметрів, методи і засоби вимірювання параметрів, як фізичних негатронів так і формальних параметрів потенційно нестійких чотириполюсників, також узагальнено методи і засоби вимірювання імпедансних характеристик негатронів.

Монографія розрахована на наукових і інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням елементів і пристроїв обчислювальної, вимірювальної техніки, радіотехніки і систем керування, а також на аспірантів, магістрантів і студентів вищих технічних навчальних закладів.

УДК 621.38 Ф75       ISBN 966-641-168-7

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.