«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Лежнюк П. Д.

У монографії розглянуто методи визначення втрат активної електроенергії від перетікання реактивної в електричних мережах споживачів і енергопостачальних компаній, що дозволяє сформувати умови оптимальної компенсації реактивної потужності.

Монографія розрахована на фахівців в галузі компенсації реактивної потужності та фахівців в питаннях взаєморозрахунків за перетоки реактивної потужності.

УДК 621.316.1 621.3.076.1 : 621.311       ББК 31.279-022.85 Л40       ISBN 978-966-641-639-4

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.46 M)  

  Ціна 40 грн. 20 коп.

У роботі розглядаються питання підвищення ефективності керування електроспоживанням за рахунок розроблення методу і моделей оперативного прогнозування електричних навантажень систем електроспоживання з використанням їх фрактальних властивостей. Книга розрахована на науковців, аспірантів, студентів та фахівців, які займаються питаннями прогнозування електричних навантажень.

УДК 658.262       ББК 65.291.808.4 Л40       ISBN 978-966-641-627-1

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.48 M)  

  Ціна 35 грн. 15 коп.

В монографії розглядається проблема підвищення ефективності сумісного функціонування різнотипних відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в електромережах за рахунок оптимізації схем їх приєднання, а також автоматизації частини функцій керування, а саме оптимального керування режимами ВДЕ з урахуванням особливостей перетворення ними первинної енергії та електричних зв’язків. Монографія розрахована на фахівців в галузі математичного моделювання та оптимізації роботи відновлюваних джерел енергії в розподільних електричних мережах, а також може бути корисною студентам і аспірантам відповідного спрямування.

УДК 621.311.24+621.311.1       ББК 31.272 В42       ISBN 978-966-641-577-9

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.41 M)  

  Ціна 59 грн. 00 коп.

В монографії розглянуто принцип найменшої дії (ПНД) і показано як він проявляється в електротехніці і електроенергетиці. Досліджується можливість формування умов самооптимізації нормальних режимів електроенергетичної системи на основі ПНД. Застосування ПНД розглядається щодо функціонування електричних систем з метою забезпечення умов для їх самоорганізації у відповідності з заданим критерієм оптимальності – втратами електроенергії. Ефективність використання ПНД показана на прикладі оптимального розподілу навантаження між електричними станціями. Показано, що ПНД доцільно використовувати для оптимізації режимів електроенергетичних систем.

УДК 621.311.16       ББК 31.27 П76 П76       ISBN 978-966-641-576-2

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.26 M)  

  Ціна 63 грн. 00 коп.

В монографії розглядаються питання релейного захисту та автоматики

розподільних електричних мереж зі складною топологією напругою 6–35 кВ.

Запропоновано метод виявлення обриву проводу та автоматизації процесу

пошуку місця обриву в розподільній мережі 6–35 кВ. Розроблено математичну модель для визначення перехідного опору в

місці падіння проводу

на землю. Розроблено автоматизовану систему керування аварійним режимом обриву проводу, та пошуку місця

пошкодження. Розрахована на фахівців з релейного захисту та автоматики електричних розподільних мереж.

УДК 621.925:621.315.1       ББК 31.279 Л40       ISBN 978-966-641-561-8

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.38 M)  

  Ціна 37 грн. 20 коп.

У монографії наведено нове вирішення актуальної науково-прикладної задачі підвищення ефективності оптимального керування параметрами нормального режиму ЕЕС критеріальним методом із застосуванням нейронечіткого моделювання в умовах неповноти вихідних даних, що полягає у вдосконаленні математичних моделей та методів визначення планового значення технічних втрат потужності і коефіцієнта якості функціонування РПН-трансформаторів.

Монографія розрахована на інженерно-технічних працівників енергопостачальних компаній, а також може бути корисною студентам і аспірантам.

УДК 621. 316.11       ББК 31.279 Л 40       ISBN 978-966-641-468-0

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.46 M)  

  Ціна 22 грн. 91 коп.

Монографія присвячена проблемі підвищення ефективності роботи малих ГЕС за рахунок використання асинхронних генераторів, а також автоматизації частини функцій керування. Отримано умови оптимальності роботи малих ГЕС в каскаді та запропоновано автоматизовану систему керування каскадом. Розглянуто питання роботи малих ГЕС в електричних мережах.

Монографія розрахована на фахівців в галузі оптимізації роботи малих ГЕС, а також може бути корисною студентам і аспірантам відповідного спрямування.

УДК 621.311.21       ББК 31.57 Л40       ISBN 978-966-641-400-0

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.36 M)  

  Ціна 29 грн. 43 коп.

В монографії наведено нове вирішення актуальної задачі компенсації негативного впливу неоднорідності електричних мереж енергосистеми, що полягає у вдосконаленні математичних моделей та формуванні умов оптимальності режимів ЕЕС з врахуванням чутливості втрат активної потужності у вітках її схеми до збурень у вузлах.

Монографія розрахована на інженерно-технічних працівників енергопостачальних компаній, а також може бути корисною студентам і аспірантам, які спеціалізуються в галузі математичного моделювання та оптимізації втрат електроенергії в електричних мережах.

УДК 621. 311       ББК 31.279 Л 40       ISBN 978-966-641-390-4

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.35 M)  

  Ціна 19 грн. 13 коп.

В монографії розглянуті питання визначення втрат електроенергії в електричних мережах низької напруги, а саме: розроблення нових математичних моделей розрахунку коефіцієнтів впливних факторів, розроблення методу розрахунку втрат за узагальненими параметрами та вдосконалення існуючих методів розрахунку втрат електроенергії для задач планування заходів з їх зменшення.

Монографія розрахована на інженерно-технічних працівників енергопостачальних компаній, а також може бути корисною студентам і аспірантам, котрі спеціалізуються в галузі математичного моделювання та оптимізації втрат електроенергії в розподільних електричних мережах.

УДК 621.311       ББК 31.280.7 Л 40       ISBN 978-966-641-329-4

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.44 M)  


В монографії розроблені методи і засоби підвищення ефективності оптимального керування режимами електроенергетичних систем. Від відомих методів запропонований відрізняється тим, що в основу його покладено критеріальне моделювання, яке забезпечує можливість аналізу чутливості оптимальних рішень у відносних одиницях. Показано, що аналіз чутливості дозволяє визначити параметри, які найбільше впливають на оптимальний розв’язок, сформулювати вимоги до інформаційного забезпечення задач оптимізації. Запропоновано систему автоматичного керування потужністю та напругою з врахуванням чутливості оптимальних рішень.

Книга розрахована на фахівців з математичного моделювання електроенергетичних систем. Може використовуватись студентами і аспірантами відповідного спрямування.

УДК 621.311.001.57 Л 40       ISBN 978-966-641-256-3

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.26 M)  


Сторiнки 1 2  
Перейти на сторінку  
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.