«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Петрук В. Г.

В монографії розроблено комплексний метод реагентної переробки фосфорвмісних пестицидів до екологічно безпечних продуктів та рекуль-тивації забруднених ґрунтів та досліджено процес лужного гідролізу фосфорвмісних пестицидних препаратів на прикладі Диметоату та Золону і отримано екологічно безпечні корисні продукти. Обґрунтовано використання вторинних продуктів переробки НП класу ФОС в якості мікродобрив для сільськогосподарської продукції та протизносних, антифрикційних і протизадирних присадок до індустріальних мастил.

УДК 502.37:66.094.941:661.16       ББК 20.18:35.09 П86       ISBN 978-966-641-585-4

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.63 M)  

  Ціна 35 грн. 85 коп.

В монографії досліджено можливості підвищення вірогідності контролю концентрацій частинок полідисперсних водних середовищ. Вдосконалено математичні моделі перенесення поляризованого випромінювання об’єктом контролю, що дозволило врахувати особливості форми і внутрішньої структури частинок. Запропоновано спектрополяриметричний метод контролю концентрацій частинок, що дає можливість більш точно розпізнавати частинки певного типу та визначати їх концентрацію. Розроблено автоматизований засіб контролю на основі спектрополяриметричного методу, проаналізовано його похибки та метрологічні характеристики.

УДК 504.064.38       ББК 26.222 К86       ISBN 978-966-641-495-6

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.51 M)  

  Ціна 23 грн. 36 коп.

В посібнику розглянуті природоохоронні технології захисту атмосфери, які базуються на способах очищення атмосферного повітря від забруднення промисловим пилом і газами. Наведений перелік очисних споруд, їх конструкції, методи розрахунків та необхідні довідкові матеріали.

Розрахований на студентів екологічних спеціальностей, фахівців управління охорони навколишнього природного середовища, екологічної інспекції та працівників комунального господарства.

УДК 502.55 (075.8)       ББК 20.1 П77       ISBN 978-966-641-478-9

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.43 M)  

  Ціна 56 грн. 95 коп.

В монографії розглянуто підвищення швидкодії засобу контролю та вірогідність контролю витрат кисню з застосуванням нескладної інструментальної бази. У роботі проаналізовано існуючі методи та засоби контролю витрат кисню. Досліджено випромінювання струменя двофазного потоку газ–тверді частинки газового пальника та теоретично обґрунтовано діапазон вимірювання потоку випромінювання твердих частинок. Розроблено та досліджено засіб та метод контролю витрат кисню, які відповідають стехіометричному співвідношенню кисню та горючого газ у пальній суміші пальника, за спадом до нуля потоку випромінювання частинок сажового вуглецю.

УДК 621.317.39.084.2       ББК 34.9 Н86       ISBN 978-966-641-444-4

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.29 M)  

  Ціна 24 грн. 42 коп.

В монографії здійснено аналіз методів переробки пестицидних препаратів. Досліджені, експериментально підтверджені та впроваджені вторинні продукти на основі ТМТД та його похідних як: прискорювачі вулканізації гумм, протизносні та антифрикційні добавки до індустріальних олив, термостабілізуючі добавки до композиційних матеріалів та поліметалічні колектори на основі метал-хелатів для знезараження стічних вод гальванічних виробництв. Обґрунтовано техніко-економічну ефективність розроблення реагентного методу знешкодження сірковмісних ПП.

УДК 502.37:661.16       ББК 20.18:35.33 Б 39       ISBN 978-966-641-389-8

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.31 M)  

  Ціна 27 грн. 44 коп.

Монографію присвячено зниженню порогу чутливості та збільшенню точності вимірювань і підвищенню вірогідності контролю малих концентрацій газів на основі методу інтегрувальної сфери та розробці відповідного високочутливого засобу контролю. У роботі проаналізовані існуючі методи та засоби контролю концентрації газів. Запропонована вдосконалена модель переносу випромінювання через газове середовище для проведення вимірювань в інфрачервоній ділянці спектру. Проаналізовані спектри поглинання інфрачервоного випромінювання основними забруднювальними та атмосферними газами.

УДК 681.542.32+543.27.08       ББК 34.9 І 80       ISBN 978-966-641-365-2

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.32 M)  


Монографія містить аналіз проблем сучасної фізики. Пропонуються нові фізичні й математичні моделі складної будови нуклонів і ядер. Запропоновані моделі та підходи є теоретичною основою для створення альтернативних джерел енергії ядерного синтезу. Монографія розрахована на фізиків, інженерів, студентів, аспірантів та науковців вищих навчальних закладів, шо спеціалізуються в галузі прикладної ядерної фізики, ядерної енергетики та екології.
УДК 539.1+621.039 С 42       ISBN 978-966-641-232-7

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.18 M)  


В монографії проаналізовано фактичний стан організації інтегрованого управління та поводження з твердими побутовими відходами у м. Вінниці та Вінницькій області. В результаті сформульовані науково-обґрунтовані рекомендації щодо вирішення проблеми ТПВ у Подільському регіоні. Розрахована на студентів екологічних спеціальностей, фахівців управління охорони навколишнього природного середовища, екологічної інспекції та працівників комунального господарства.
УДК 628.4.03 І 73       ISBN 978-966-641-218-1

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.31 M)  


Монографія присвячена дослідженню проблемних питань, пов ’язаних із розробленням засобів автоматизованого контролю оптичних параметрів водно -дисперсних середовищ.

Розвинуті відомі та розроблені нові математичні моделі трансформації випромінювання водно -дисперсними об ’єктами на основі асимптотичної теорії переносу випромінювання . Проведено ряд експериментальних досліджень природних і модельних водно -дисперсних середовищ та запропоновано новий метод контролю дисперсності .

Призначена для студентів , аспірантів , та науковців у галузі спектроскопії і контролю водно -дисперсних середовищ .

УДК 535.361 В 19       ISBN 978-966-641-212-9

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.42 M)  


У монографії проаналізовано основні типи оптико-електронних біомедичних систем, що використовуються у біології та медицині та можуть застосовуватися для контролю, ідентифікації, дослідження біологічних об’єктів, а також для вивчення природи фізичних процесів, що відбуваються в них. Приведені новітні розробки оптоелектронних систем для застосування в біомедичній практиці при контролі стану ССС.

Монографія розрахована на науковців , аспірантів , студентів спеціальностей “Лазерна та оптоелектронна техніка ”, “Біотехнічні та медичні апарати та системи ”.

УДК 621.528 П 12       ISBN 978-966-641-211-2

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.40 M)  


Сторiнки 1 2  
Перейти на сторінку  
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.