«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Дорощенков Г. Д.

В навчальному посібнику наведені основи системної побудови, структурна та функціональна організація, схемотехніка, елементна база, хронологія аналогово-го і цифрового телебачення та технічного зору. Призначений для студентів на-пряму “Оптотехніка” та спеціальності “Лазерна та оптоелектронна техніка”.

УДК [621.397+004.93](075)       ББК [32.94+32.96]я73 Д69       ISBN 978-966-641-593-9

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.81 M)  

  Ціна 31 грн. 37 коп.

В навчальному посібнику розглянуто сучасні електронні дисплеї, а саме: рідкокристалічні, плазмові, електрофорезні, електрохромні тощо. Наведені їх базові структури, конструкції та основні параметри. Описані фізичні основи їх функціонування. Проведено аналіз та розглянуто схемотехнічні рішення для керування електронними дисплеями та рекомендації по їх застосуванню в сучасній електронній техніці.

Призначений для студентів спеціальності “Лазерна та оптоелектронна техніка”.

УДК 621.397 (075)       ББК 32.94я73 З-36       ISBN 978-966-641-590-8

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 2.33 M)  

  Ціна 17 грн. 05 коп.

У монографії детально розглянуто формальний математичний апарат логіко-часових функцій і створення на цій основі систем обробки, передачі і відтворення зображень, зокрема відеоекранів на базі над'яскравих світлодіодів з підвищеними ергонометричними характеристиками. Розроблена багатокритеріальна нелінійна регресійна модель функціонування матричного відеоекрана для оцінки якості відображення та комфортності сприйняття інформації.

Для науковців, аспірантів, студентів та фахівців відповідного напрямку.

УДК 621.397:681.3       ББК 32.811 К58       ISBN 978-966-641-409-3

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.44 M)  

  Ціна 31 грн. 42 коп.

Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.