«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Гарнага В. А.

У посібнику в доступній формі розглядаються електронні компоненти аналогових і цифрових інтегральних схем. Аналізуються статичні і динамічні характеристики як пасивних компонентів, типу інтегральних резисторів і конденсаторів, так і активних – біполярних і польових транзисторів. Розглядаються схеми вмикання типових транзисторних каскадів, а також їх функціонування у статичному і динамічному режимах. Наводяться моделі компонентів та їх схеми заміщення для різних режимів роботи: малосигнального і великого сигналів. Розглядаються методи схемотехнічного аналізу електронних схем у форматі PSPICE на прикладі інтегрованого пакета MicroCAP. Для сприяння засвоєнню матеріалу у всіх розділах наведено контрольні запитання.

УДК 621.382(075)       ББК 32.844.1 я 73 Т33       ISBN 978-966-641-605-9

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 1.62 M)  

  Ціна 19 грн. 05 коп.

У монографії розглянуто питання побудови високопродуктивних ЦАП із ваговою надлишковістю та змінними тривалостями тактів порозрядного наближення. У роботі досліджуються запропоновані методи підвищення продуктивності порозрядних ЦАП із ваговою надлишковістю. Книга розрахована на науковців, аспірантів та інженерів, які займаються розробкою високоточних швидкодіючих аналого-цифрових перетворювачів.

УДК 004.386: 621.3.087.92       ББК 32.973 А35       ISBN 978-966-641-486-4

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.42 M)  

  Ціна 22 грн. 81 коп.

У монографії розглянуто питання структурно-функціональної побудови двотактних підсилювачів постійного струму з внутрішніми контурами вибіркового зворотного зв’язку. Наведено аналітичні вирази для статичної передатної характеристики та відповідних похибок лінійності, а також отримано співвідношення для визначення динамічних характеристик базових схем двотактних підсилювачів постійного струму.

Книга розрахована на науковців, аспірантів та інженерів, які займаються розробкою аналогових вузлів високоточних аналого-цифрових перетворювачів.

УДК 621.375.024       ББК 32.846 А35       ISBN 978-966-641-435-2

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.43 M)  

  Ціна 22 грн. 69 коп.

Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.