«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Ранський А. П.

В монографії розглянуті питання отримання присадок до олив та інгібіторів корозії з непридатних пестицидних препаратів. Встановлені оптимальні технологічні параметри реагентного вилучення діючих речовин з пестицидних препаратів класу хлорвмісних алкіл-, арил(гетарил)карбонових кислот. Комплексоутворенням виділених речовин з деякими 3d-металами отримані відповідні метал-хелати як потенційні присадки до індустріальних олив та інгібітори кислотної корозії сталі. Встановлені закономірності між будовою синтезованих сполук та їх протизношувальними і антифрикційними властивостями в індустріальних оливах і захисними властивостями в кислому середовищі.

УДК [66.09 : 621.89.099] + 547.583.1 + 502.37       ББК 35.100:35.33+35.514.307 Г68       ISBN 978-966-641-617-2

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.63 M)  

  Ціна 37 грн. 15 коп.

В монографії розроблено комплексний метод реагентної переробки фосфорвмісних пестицидів до екологічно безпечних продуктів та рекуль-тивації забруднених ґрунтів та досліджено процес лужного гідролізу фосфорвмісних пестицидних препаратів на прикладі Диметоату та Золону і отримано екологічно безпечні корисні продукти. Обґрунтовано використання вторинних продуктів переробки НП класу ФОС в якості мікродобрив для сільськогосподарської продукції та протизносних, антифрикційних і протизадирних присадок до індустріальних мастил.

УДК 502.37:66.094.941:661.16       ББК 20.18:35.09 П86       ISBN 978-966-641-585-4

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.63 M)  

  Ціна 35 грн. 85 коп.

В навчальному посібнику викладені найважливіші поняття, закони та теоретичні положення, що становлять фундамент хімічних знань в обсязі, передбаченому навчальною програмою з „Хімії” довузівської підготовки іноземних громадян для інженерно-технічних та інженерно-економічних спеціальностей.

УДК 54(075)       ББК 24я73 Х46       ISBN 978-966-641-475-8

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.34 M)  

  Ціна 15 грн. 22 коп.

В монографії розглянуто методи синтезу та дослідження тіоамідів різного заміщення та їх метал-хелатів як протизадиркових, протизносних, антифрикційних і антиокиснювальних присадних матеріалів до мінеральних олив. На основі вибіркового переносу в парах тертя «бронза–сталь» зроблена спроба пояснити високі експлуатаційні властивості присадних матеріалів цього класу сполук. Для наукових та інженерно-технічних співробітників, що займаються розробкою, виробництвом і експлуатацією нових композиційних матеріалів до індустріальних олив, проблемами підвищення надійності, довговічності і ефективності експлуатації машин та механізмів.

УДК 621.89 + 547-305 + 547-327       ББК 30.82 + 24.2 К 63       ISBN 978-966-641-457-4

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.35 M)  

  Ціна 51 грн. 66 коп.

В монографії здійснено аналіз методів переробки пестицидних препаратів. Досліджені, експериментально підтверджені та впроваджені вторинні продукти на основі ТМТД та його похідних як: прискорювачі вулканізації гумм, протизносні та антифрикційні добавки до індустріальних олив, термостабілізуючі добавки до композиційних матеріалів та поліметалічні колектори на основі метал-хелатів для знезараження стічних вод гальванічних виробництв. Обґрунтовано техніко-економічну ефективність розроблення реагентного методу знешкодження сірковмісних ПП.

УДК 502.37:661.16       ББК 20.18:35.33 Б 39       ISBN 978-966-641-389-8

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.31 M)  

  Ціна 27 грн. 44 коп.

В монографії розглянуті сучасні методи синтезу ароматичних та гетероциклічних тіоамідів. Показано, що найбільш ефективними методами синтезу гетероциклічних сполук є реакція Вільгеродта–Кіндлера. Для багатьох вихідних сполук розглянуто особливості та механізм цієї реакції. Наведено численний матеріал з реакцій комплексоутворення ароматичних і гетероциклічних тіоамідів з перехідними 3d-металами. Досліджено зміну реакційної здатності тіоамідних лігандів у складі координаційних сполук.

Для наукових співробітників, викладачів і студентів, які спеціалізуються в галузі тонкого органічного синтезу та дослідження реакцій комплексоутворення S, N-вмісних органічних лігандів з перехідними 3d-металами.

УДК 547.582.4+547.78+541.49 Р 45       ISBN 978-966-641-321-8

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.27 M)  


В монографії проаналізовані термічні методи знешкодження отррутохімікатів, стаціонарні печі та пересувні (мобільні) комплекси з переробки некондиційних пестицидів, а також проведені експериментальні дослідження процесів розкладу пестицидних препаратів, за матеріалами патентного пошуку наведено нові способи термічного знезараження та шляхи практичного використання подуктів переробки непридатних пестицидів.

Розрахована на студентів екологічних та хіміко-технологічних спеціальностей ВНЗ, наукових та інженерно-технічних працівників.

УДК 502.3: 632.982 Е45       ISBN 966-641-167-9

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.