«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Єпіфанова І. Ю.

В монографії досліджено теоретико-методологічні і практичні засади інноваційної діяльності підприємств та її фінансове забезпечення. Визначено сутність інновацій, проаналізовано розвиток інноваційного процесу, охарактеризовано модель інноваційного розвитку та її національні особливості. Досліджено фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємств, методики оцінки ефективності управління ним. Визначено особливості венчурних інвестицій, їх роль в забезпеченні інноваційного процесу, обґрунтовано напрями підтримки венчурного підприємництва.

УДК 658.15.001.76       ББК 65.291.551-21 З-99       ISBN 978-966-641-609-7

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 1.75 M)  

  Ціна 39 грн. 00 коп.

В монографії розглянуто питання створення ефективної системи управління інвестиційною діяльністю промислових підприємств. Запропоновано показники, які визначають рівень управління інвестиційною діяльністю та комплексно характеризують діяльність підприємства. Розроблено модель управління інвестиційною діяльністю машинобудівних підприємств за умов економічної кризи. Запропоновано використання кластерного підходу об’єднання підприємств як чинника підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю на певній території.

УДК 330.332       ББК 65.29 В48       ISBN 978-966-641-442-0

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.28 M)  

  Ціна 27 грн. 17 коп.

Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.