«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Усов В. В.

В монографії розглянуто нові підходи до діагностування та прогнозування дефектів гідроагрегатів. Вони полягають в тому, що, виходячи з суттєвої нестаціонарності віброакустичних сигналів, для їх спектрального аналізу застосовують дискретне вейвлет-перетворення і отримують тривимірний амплітудно-частотно-часовий спектр. Для діагностування і прогнозування дефектів на основі отриманого спектра формується штучна нейроподібна мережа.

УДК 681.518.3:621.311.214       ББК 32.965:31.56 М77       ISBN 978-966-641-573-1

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.37 M)  

  Ціна 39 грн. 20 коп.

Розглянуто інформаційну технологію підтримки прийняття рішень в умовах багатокритеріальності із врахуванням результатів моделювання та прогнозування часових рядів з подвійною довгою пам’яттю. Шляхом модифікації структури вдосконалено математичні моделі часових рядів з подвійною довгою пам’яттю, що дало змогу підвищити адекватність моделей і таким чином зменшити похибку прогнозування рядів з подвійною довгою пам’яттю. Розроблено нечіткий класифікатор виду часового ряду та інформаційну систему підтримки прийняття рішень в умовах багатокритеріальності, показано її використання у різних прикладних областях.

УДК 004.942       ББК 32.81 І-74       ISBN 978-966-641-449-9

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.32 M)  

  Ціна 22 грн. 78 коп.

В монографії розв’язано задачу підвищення швидкодії вимірювального контролю кутових положень, а також статичного та пускового моменту крокових двигунів шляхом автоматизації вимірювальної процедури цих параметрів під час перехідного процесу об’єкта контролю. Для цього вдосконалено математичну модель чотирифазного крокового двигуна та його пускових характеристик, яка враховує низькочастотні провали моменту і явище змінення активного опору обмоток в результаті нагрівання. Це дозволило розробити нові методи вимірювального контролю кутових положень та пускових характеристик, що підвищують швидкодію більш як у 10 разів.

УДК 621.3.08       ББК 31.221 К96       ISBN 978-966-641-447-5

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.42 M)  

  Ціна 25 грн. 52 коп.

Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.