«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Васильківський І. В.

В посібнику розглянуті природоохоронні технології захисту атмосфери, які базуються на способах очищення атмосферного повітря від забруднення промисловим пилом і газами. Наведений перелік очисних споруд, їх конструкції, методи розрахунків та необхідні довідкові матеріали.

Розрахований на студентів екологічних спеціальностей, фахівців управління охорони навколишнього природного середовища, екологічної інспекції та працівників комунального господарства.

УДК 502.55 (075.8)       ББК 20.1 П77       ISBN 978-966-641-478-9

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.43 M)  

  Ціна 56 грн. 95 коп.

Монографія присвячена дослідженню проблемних питань, пов ’язаних із розробленням засобів автоматизованого контролю оптичних параметрів водно -дисперсних середовищ.

Розвинуті відомі та розроблені нові математичні моделі трансформації випромінювання водно -дисперсними об ’єктами на основі асимптотичної теорії переносу випромінювання . Проведено ряд експериментальних досліджень природних і модельних водно -дисперсних середовищ та запропоновано новий метод контролю дисперсності .

Призначена для студентів , аспірантів , та науковців у галузі спектроскопії і контролю водно -дисперсних середовищ .

УДК 535.361 В 19       ISBN 978-966-641-212-9

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.42 M)  


В монографії проаналізовані термічні методи знешкодження отррутохімікатів, стаціонарні печі та пересувні (мобільні) комплекси з переробки некондиційних пестицидів, а також проведені експериментальні дослідження процесів розкладу пестицидних препаратів, за матеріалами патентного пошуку наведено нові способи термічного знезараження та шляхи практичного використання подуктів переробки непридатних пестицидів.

Розрахована на студентів екологічних та хіміко-технологічних спеціальностей ВНЗ, наукових та інженерно-технічних працівників.

УДК 502.3: 632.982 Е45       ISBN 966-641-167-9

Змiст


В монографії подані загальні властивості, фізико-хімічні характеристики, а також класифікація, ефективні схеми деструкції та сучасні екологічно чисті, технології і способи знешкодження непридатних пестицидів, їх вплив на довкілля і людину. Монографія підготовлена за результатами літогляду, патентного пошуку і виконання відповідних держ- та госпдоговірних науково-дослідних тематик. Розрахована на студентів екологічних та хіміко-теокологічних спеціальностей ВНЗ, наукових га інженерно-технічних працівників, які займаються розробленням екологічно чистих технологій та проектуванням систем знешкодження токсичних відходів
УДК 632.95       ISBN 966-641-060-5

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.