«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Пустовіт Т. М.

Учебное пособие содержит систему заданий основного этапа обучения русскому языку как иностранному. Цель пособия – введение и активизация языкового материала, развитие навыков чтения, конспектирования, диалогической и монологической речи. Текстовый материал представлен специально составленными, а также адаптированными и неадаптированными текстами общенаучного характера. Пособие предназначено для аудиторного изучения курса русского языка как иностранного, активизации познавательной деятельности специалистов высшего учебного заведения при ознакомлении с общими вопросами теории языкового образования.

УДК 811.161.1(075)       ББК 81.2(Рус)я73 П89       ISBN 978-966-641-635-6

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.58 M)  

  Ціна 31 грн. 80 коп.

В монографії виявлено зв’язок між специфікою методологічної основи аналізу історичного процесу та художніми особливостями творів сучасного російського письменника Д. Балашова, в яких події історії осмислені з позицій пасіонарної теорії етногенезу Л. Гумільова, що стало підґрунтям для створення оригінальної концепції історичного розвитку російського етносу.

Сформульовані висновки можуть бути використані під час вивчення питань розвитку сучасної історичної прози, при викладанні курсів теорії літератури, спецкурсів з історичної прози, у творчій діяльності наукових співробітників, викладачів та студентів вищих навчальних закладів.

УДК 82-311.6.081       ББК 83.3(2) П45       ISBN 978-966-641-482-6

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.36 M)  

  Ціна 26 грн. 15 коп.

Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.