«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Коц І. В.

Розглянуто питання розробки нової технології виготовлення бітумних емульсій на основі застосування кавітаційних процесів. Обґрунтовано та експериментально підтверджено можливість одержання емульсій, згідно з запропонованою технологією. Розроблено відповідне технологічне обладнання та встановлені оптимальні параметри й закономірності вибору вхідного тиску в потоці сировини, її температури, конструктивних співвідношень елементів вузла емульгування, що дозволяють отримувати емульсії із наперед заданими фізико-хімічними властивостями, згідно з технологічними вимогами державних будівельних стандартів України. Для студентів, аспірантів та науковців у галузі будівництва та технології будівельного виробництва.

УДК 665.775.5       ББК 38.37 Б 29       ISBN 978-966-641-545-8

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.55 M)  

  Ціна 34 грн. 90 коп.

В монографії розглянуто питання ресурсозбереження під час тепловологісної обробки бетонних виробів в пропарювальних камерах з використанням аеродинамічного нагрівання. Запропоновано нові конструктивні вирішення обладнання для здійснення технологічного процесу тепловологісної обробки. Запропоновані математичні моделі процесів тепломасообміну під час тепловологісної обробки з використанням аеродинамічного нагрівання. Наведені аналітичні залежності, які можна застосовувати при виконанні проектних розрахунків параметрів конструкцій аналогічного обладнання та при виборі раціональних режимі їх функціонування.

УДК 666.97.035.56:621.186.1       ББК 38.626.3 К 75       ISBN 978-966-641-509-0

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.37 M)  

  Ціна 11 грн. 40 коп.

В монографії виконано огляд та аналіз відомих типів насосних агрегатів для перекачування різних середовищ та їх приводів і запропоновано нові конструкції насосів з гідроприводом. Наведено розроблені авторами математичні моделі динаміки робочого процесу та математичну модель для діагностування гідроприводних насосів з використанням теорії нечітких множин. Наведено експериментальні та теоретичні дослідження з визначення основних параметрів мембранного насоса і його гідропривода, а також методику проектного розрахунку мембранного насоса з гідроприводом. Для науковців, фахівців, інженерно-технічних працівників наукових установ, аспірантів і студентів.

УДК 621.65+62-822       ББК 31.56+34.447 К75       ISBN 978-966-641-497-0

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.49 M)  

  Ціна 29 грн. 07 коп.

Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.