«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Попович М. М.

Подані загальні відомості про Землю, значний матеріал з мінералогії та петрографії, дані з історії земної кори та її тектоніки, ґрунтознавства, відомості про підземні води, геологічні та інженерно-геологічні процеси, інженерно- вишукувальні роботи, основи геоморфології, з охорони навколишнього середовища, пов’язані з збереженням природних вод та ґрунтів. У викладі навчального матеріалу містяться теоретичні відомості, практичні рекомендації щодо визначення мінералів, гірських порід та виконання розрахунково-графічних робіт.

Призначений для студентів будівельних спеціальностей та спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища”.

УДК 624.131.1(075)       ББК 26.3я73 В12       ISBN 978-966-641-591-5

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 1.24 M)  

  Ціна 29 грн. 40 коп.

В монографії висвітлені питання спільної роботи з ґрунтом основи пірамідальних паль при дії вертикального, горизонтального і сумісній дії вертикального та горизонтального навантажень. Доведено позитивний вплив способу прикладання навантаження на несучу здатність палі. Запропоновано методику розрахунку.

Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються дослідженням та проектуванням фундаментів під розпірні системи.

УДК 624.151.6: 624.042(1–198.4)       ББК 38.58 П58       ISBN 978-966-641-498-7

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.31 M)  

  Ціна 17 грн. 67 коп.

Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.