«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Присяжна О. Д.

В монографії зроблено вперше комплексний аналіз літературної спадщини Дмитра Макогона в літературно-критичному контексті доби (на межі ХІХ і ХХ ст.) та в дискурсі самопізнання; обґрунтовано роль творчості Дмитра Макогона у висвітленні ідейно-естетичних пошуків митця, визначено проблемно-тематичні домінанти його приватних листів.

Матеріали монографії розширюють можливості вивчення питань теорії й історії літератури, формування нових підходів до розуміння специфіки художнього мислення Дмитра Макогона, місця творчої спадщини у літературному процесі. Матеріал, теоретичні положення можуть бути використані під час викладання курсу «Історія української літератури» у ВНЗ.

УДК 821. 161.2 –1 «19»       ББК 83.3(4Укр) П77       ISBN 978-966-641-502-1

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.30 M)  

  Ціна 24 грн. 90 коп.

Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.