«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Ракитянська Г. Б.

У монографії досліджуються питання, пов'язані з проектуванням систем діагностики на базі нечітких відношень в умовах невизначеності. Розроблені моделі діагностики та алгоритми розв'язання рівнянь нечітких відношень. Запропоновані експертні методи побудови нечітких відношень та методи видобування нечітких відношень із даних. Розроблені алгоритми настройки моделей діагностики на базі нечітких відношень. Розглянуті прикладні системи технічної і медичної діагностики.

Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, аспірантів та студентів вузів ІІІ-ІV рівня акредитації.

УДК 681.5.015:007 Р79       ISBN 966-641-166-0

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.