«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Ковальчук О. А.

В монографії розглядається проблема підвищення ефективності сумісного функціонування різнотипних відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в електромережах за рахунок оптимізації схем їх приєднання, а також автоматизації частини функцій керування, а саме оптимального керування режимами ВДЕ з урахуванням особливостей перетворення ними первинної енергії та електричних зв’язків. Монографія розрахована на фахівців в галузі математичного моделювання та оптимізації роботи відновлюваних джерел енергії в розподільних електричних мережах, а також може бути корисною студентам і аспірантам відповідного спрямування.

УДК 621.311.24+621.311.1       ББК 31.272 В42       ISBN 978-966-641-577-9

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.41 M)  

  Ціна 59 грн. 00 коп.

У монографії представлено теоретичне узагальнення та нове практичне вирішення проблеми низької мотивації праці персоналу на підприємстві, що полягає у побудові математичних моделей, методів оцінювання та управління мотиваційним процесом на підприємстві.

Рекомендовано для аспірантів, здобувачів, викладачів вузів та студен-тів економічних спеціальностей, підприємців та керівників.

УДК 519.866+331.101.3       ББК 22.18+65.24 А35       ISBN 978-966-641-564-9

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.29 M)  

  Ціна 36 грн. 00 коп.

Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.