«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Онушко В. В.

Робота спрямована на розв’язання актуальної задачі підвищення вірогідності контролю вологості природного газу на основі використання відмінностей у поглинаючих властивостях інфрачервоного випромінювання, що проходить через сухий природний газ і водяну пару. Наведені удосконалені математичні моделі перенесення випромінювання в середовищі вологого газу, інфрачервоного вимірювального перетворювача вологості на основі використання зворотних зв’язків, інфрачервоного двоканального засобу контролю вологості та розроблено принципово новий засіб контролю вологості зі стабільними метрологічними та експлуатаційними характеристиками.

УДК 681.121.4       ББК 30.10+32.86-5 Б61       ISBN 978-966-641-555-7

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.38 M)  

  Ціна 35 грн. 95 коп.

Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.