«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Азаров О. Д.

У посібнику в доступній формі розглядаються електронні компоненти аналогових і цифрових інтегральних схем. Аналізуються статичні і динамічні характеристики як пасивних компонентів, типу інтегральних резисторів і конденсаторів, так і активних – біполярних і польових транзисторів. Розглядаються схеми вмикання типових транзисторних каскадів, а також їх функціонування у статичному і динамічному режимах. Наводяться моделі компонентів та їх схеми заміщення для різних режимів роботи: малосигнального і великого сигналів. Розглядаються методи схемотехнічного аналізу електронних схем у форматі PSPICE на прикладі інтегрованого пакета MicroCAP. Для сприяння засвоєнню матеріалу у всіх розділах наведено контрольні запитання.

УДК 621.382(075)       ББК 32.844.1 я 73 Т33       ISBN 978-966-641-605-9

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 1.62 M)  

  Ціна 19 грн. 05 коп.

У монографії розглянуто питання побудови високолінійних АЦП слідкувального типу з ваговою надлишковістю, що самокалібруються. Запропоновано методи підвищення лінійності характеристики перетворення таких АЦП шляхом самокалібрування на базі: межових кодових комбінацій; таблиці перетворення «робочий код–цифровий еквівалент». Показано, що застосування запропонованих методів дозволяє покращувати точносні характеристики АЦП слідкувального типу. Книга розрахована на науковців, аспірантів та інженерів, які займаються розробкою високоточних аналого-цифрових перетворювачів.

УДК 004.387:621.3.087.92       ББК 32.973.3 А35       ISBN 978-966-641-580-9

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.76 M)  

  Ціна 33 грн. 95 коп.

У монографії розглянуто питання підвищення точності циклічних АЦП із ваговою надлишковістю. Проведено аналіз статичних похибок і визначено зв’язок між похибками окремих елементів перетворювача та характеристикою перетворення АЦП. Запропоновано оригінальні алгоритми самокалібрування та структурні схеми АЦП, що підвищують точність цього класу пристроїв, які базуються на введенні інформаційної та структурної надлишковості.

Книга розрахована на науковців, аспірантів та інженерів, які займаються розробкою високоточних аналого-цифрових перетворювачів.

УДК 004.386       ББК 32.973 З-38       ISBN 978-966-641-562-5

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.34 M)  

  Ціна 35 грн. 95 коп.

У монографії розглянуто питання побудови високолінійних аналогових пристроїв на базі двотактних структур із покращеними статичними та динамічними характеристиками. Наведено аналітичні вирази для статичної передатної характеристики та відповідних похибок лінійності, а також отримано співвідношення для динамічних характеристик двотактних підсилювальних схем. Книга розрахована на науковців, аспірантів та інженерів, які займаються розробкою високолінійних аналогових вузлів для багаторозрядних аналого-цифрових систем.

УДК 681.325, 681.335       ББК 32.846 А35       ISBN 978-966-641-547-2

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.55 M)  

  Ціна 36 грн. 50 коп.

Побітова потокова обробка у двійковій системі числення є одним з напрямів вирішення проблеми інформаційних зв’язків у цифровій техніці. Однак вона має обмежену функціональність через неможливість виконання побітового ділення в одному потоці з іншими арифметичними операціями. У монографії пропонується інформаційно-структурний підхід до повнофункціональної організації такої обробки на основі визначення оптимальної за витратами обладнання надлишкової системи числення та розробки у ній потокових методів і пристроїв зі зменшеними витратами обладнання для побітового виконання всіх арифметичних операцій.

УДК 004.315       ББК 32.973-04 А35       ISBN 978-966-641-542-7

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.33 M)  

  Ціна 42 грн. 85 коп.

У монографії розглянуто питання побудови високопродуктивних ЦАП із ваговою надлишковістю та змінними тривалостями тактів порозрядного наближення. У роботі досліджуються запропоновані методи підвищення продуктивності порозрядних ЦАП із ваговою надлишковістю. Книга розрахована на науковців, аспірантів та інженерів, які займаються розробкою високоточних швидкодіючих аналого-цифрових перетворювачів.

УДК 004.386: 621.3.087.92       ББК 32.973 А35       ISBN 978-966-641-486-4

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.42 M)  

  Ціна 22 грн. 81 коп.

У монографії розглянуто питання структурно-функціональної побудови двотактних підсилювачів постійного струму з внутрішніми контурами вибіркового зворотного зв’язку. Наведено аналітичні вирази для статичної передатної характеристики та відповідних похибок лінійності, а також отримано співвідношення для визначення динамічних характеристик базових схем двотактних підсилювачів постійного струму.

Книга розрахована на науковців, аспірантів та інженерів, які займаються розробкою аналогових вузлів високоточних аналого-цифрових перетворювачів.

УДК 621.375.024       ББК 32.846 А35       ISBN 978-966-641-435-2

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.43 M)  

  Ціна 22 грн. 69 коп.

У монографії розглянуто питання побудови багаторозрядних ЦАП паралельної структури і АЦП порозрядного кодування з ваговою надлишковістю. Запропоновано методи підтримання відмовостійкості вказаних пристроїв в процесі експлуатації при появі параметричних відмов аналогових вузлів перетворювачів інформації. Запропоновано аналітичні вирази для оцінювання міжкалібрувального інтервалу, дотримання якого дозволить підтримувати точність перетворення АЦП і ЦАП протягом циклу експлуатації на заданому рівні.

Книга розрахована на науковців, аспірантів та інженерів, які займаються розробкою високоточних аналого-цифрових перетворювачів.

УДК 004.387:621.3.087.92       ББК 32.973.3 А 35       ISBN 978-966-641-369-0

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.56 M)  

  Ціна 43 грн. 50 коп.

У монографії розглянуто основи теорії порозрядного аналого-цифрового перетворення на основі систем числення з ваговою надлишковістю. Описано принцип комплексного вирішення проблеми підвищення як швидкодії, так і точності аналого-цифрових перетворювачів, побудованих на низькоточній елементній базі.

Книгу розраховано на науковців, аспірантів, студентів та фахівців, які займаються проектуванням і розробкою багаторозрядних високоточних АЦП прискореної швидкодії, а також інформаційно-вимірювальних систем, систем цифрового реєстрування й обробляння аналогових сигналів.

УДК 681.325; 681.335       ББК 32.971; 32.972 А 35       ISBN 978-966-641-354-6

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.43 M)  

  Ціна 36 грн. 26 коп.

У монографії розглянуто пинципи побудови високоподуктивних конвеєрних аналого-цифрових перетворювачів, побудованих на неточних елементах. Для забезпечення необхідної точності використовується спеціальна процедура самокалібрування, що базується на введені вагової надлишковості. запропоновано низку оригінальних рішень як на рівні структур та алгоритмів функціонування, так і на рівні реалізаціїокремих вузлів.

Книгу розраховано на науковців, аспірантів, студентів та фахівців, які займаються проектуванням і розробкою інформаційно-вимірювальних систем і приладів, а також систем цифрового реєстрування й обробляння аналогових сигналів.

УДК 681.335 З38       ISBN 966-641-165-2

Змiст


Сторiнки 1 2  
Перейти на сторінку  
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.