«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Стадній А. С.

У монографії вперше в українському мовознавстві здійснено комплексний аналіз нових оцінно-конотативних значень дієслів. Установлено оцінний потенціал конотативно маркованих дієслів; визначено структуру конотативно забарвленого дієслова, розглянуто закономірності виникнення та функціонування дієслівної конотації. Виділено й схарактеризовано лексико-семантичні групи конотативно маркованих дієслів.

Для мовознавців, аспірантів, вчителів, журналістів, магістрантів та студентів.

УДК 811.161.2’367.625       ББК 81.2-2 С76       ISBN 978-966-641-554-0

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.39 M)  

  Ціна 35 грн. 95 коп.

Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.