«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Захарченко С. М.

У монографії розглянуто питання підвищення точності циклічних АЦП із ваговою надлишковістю. Проведено аналіз статичних похибок і визначено зв’язок між похибками окремих елементів перетворювача та характеристикою перетворення АЦП. Запропоновано оригінальні алгоритми самокалібрування та структурні схеми АЦП, що підвищують точність цього класу пристроїв, які базуються на введенні інформаційної та структурної надлишковості.

Книга розрахована на науковців, аспірантів та інженерів, які займаються розробкою високоточних аналого-цифрових перетворювачів.

УДК 004.386       ББК 32.973 З-38       ISBN 978-966-641-562-5

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.34 M)  

  Ціна 35 грн. 95 коп.

У монографії розглянуто пинципи побудови високоподуктивних конвеєрних аналого-цифрових перетворювачів, побудованих на неточних елементах. Для забезпечення необхідної точності використовується спеціальна процедура самокалібрування, що базується на введені вагової надлишковості. запропоновано низку оригінальних рішень як на рівні структур та алгоритмів функціонування, так і на рівні реалізаціїокремих вузлів.

Книгу розраховано на науковців, аспірантів, студентів та фахівців, які займаються проектуванням і розробкою інформаційно-вимірювальних систем і приладів, а також систем цифрового реєстрування й обробляння аналогових сигналів.

УДК 681.335 З38       ISBN 966-641-165-2

Змiст


У монографії детально розглянуто принципи підвищення точності АЦП із перерозподілом розряду та на базі генераторів експоненційних струмів, побудованих на неточних елементах, шляхом використання спеціальної процедури самокалібрування із уведенням вагової надлишковості. Запропоновано низку оригінальних рішень як на рівні структур та алгоритмів функціонування, так і на рівні реалізації окремих аналогових вузлів.

Книгу розраховано на науковців, аспірантів, студентів та фахівців, які займаються проектуванням і розробкою інформаційно-вимірювальних систем і приладів, а також систем цифрового реєстрування і обробляння аналогових сигналів.

УДК 681.335 З38       ISBN 966-641-141-5

Змiст


У монографії розглянуто методи підвищення точності АЦП порозрядного врівноваження з ваговою надлишковістю, побудованій на неточній елементній базі. Показано, що завдяки застосуванню процедур цифрового самокалібрування, підсумкова похибка перетворена, як власне АЦП, так і вимірювальних каналів систем у цілому, може бути значно (на 1-3 порядки) меншою, ні первинні похибки елементів.

Книгу розраховано на науковців, аспірантів, студентів та фахівців, які займаються проектуванням і розробкою інформаційно-вимірювальних систем, систем цифрового реєстрування й оброблення аналогових сигналів.

УДК 681.335 А35       ISBN 966-641-112-1

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.