«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Дудар І. Н.

У монографії висвітлено питання прогнозування міцності та розподілу бокового тиску при виробництві пресованих бетонних виробів з використанням теорії нечіткої логіки та регресійного аналізу. Викладено результати теоретичних та експериментальних досліджень величини прогнозованої міцності бетонних виробів. На базі апарату нечіткої логіки розроблено програмний модуль, який можна адаптувати до цільової функції шляхом навчання моделі. Матеріал монографії може бути корисним для студентів інженерно-будівельних спеціальностей, аспірантів, інженерних робітників.

УДК 666.97.03       ББК 38.33 Р25       ISBN 978-966-641-583-0

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.88 M)  

  Ціна 33 грн. 95 коп.

В монографії розглядається питання вдосконалення термосилової технології дрібнорозмірних бетонних виробів за рахунок введення хімічних добавок. Встановлено, що основними технологічними факторами, які впливають на процес формування бетонного виробу, є: склад суміші, тиск привантаження, температура прогрівання. Визначено оптимальний склад бетонних сумішей з хімічними добавками, досліджено фізико-механічні властивості бетону, розроблено математичну модель росту міцності в умовах термосилового впливу. Запропоновано спосіб термосилового впливу на бетонну суміш в спеціальних формах з використанням хімічних добавок, що забезпечує виготовлення бетонних виробів з підвищеними фізико- механічними показниками.

УДК 691.3 + 666.972.16       ББК 38.626.1 + 35.50 Г20       ISBN 978-966-641-538-0

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.33 M)  

  Ціна 32 грн. 10 коп.

В монографії розглядаються теоретичні та практичні питання вдосконалення технології роздільного формування масивних малоармованих виробів із каменебетону. Запропонована математична модель визначення раціонального співвідношення між кам’яною накидкою і дрібнозернистою бетонною сумішшю. Встановлено раціональні параметри режиму віброімпульсного формування каменебетонних виробів. Розроблена методика розрахунку і рекомендації щодо підбору складу каменебетонної суміші. Результати дослідно-промислових досліджень дозволяють вказати на доцільність впровадження методу при виготовленні масивних малоармованих виробів.

УДК 666.972.123       ББК 38.626.1 З-14       ISBN 978-966-641-493-2

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.47 M)  

  Ціна 14 грн. 26 коп.

В монографії розглядаються теоретичні та практичні питання вдосконалення та оптимізації процесів формування бетонних і залізобетонних виробів методом пульсуючого пресування бетонних сумішей. Така технологія забезпечує підвищення фізико-механічних властивостей та якості бетону, зменшення витрат матеріальних та енергетичних ресурсів, скорочення технологічного циклу виготовлення залізобетонних конструкцій та підвищення продуктивності обладнання.
УДК 693.546.5 З 14       ISBN 978-966-641-303-4

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.31 M)  


В монографії висвітлені питання вдосконалення термосилової технології дрібнорозмірних бетонних виробів шляхом сполучення і взаємопогодження впливів тиску та температури із попереднім та повторним вібруванням. Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних, працівників, які займаються вдосконаленням технології дрібнорозмірних високоміцних бетонних виробів.
УДК 666.97.035 Ш 35       ISBN 978-966-641-230-3

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.37 M)  


Дудар І. Н. Теоретичні основи технології виробів із пресованих бетонів. Монографія - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. - 89 с.

В даній монографії розглядаються теоретичні та практичні питання вдосконалення та оптимізації процесів пресування та теплової обробки залізобетонних виробів, виготовлених за технологією вібропресування. така технологія забезпечує підвищення фізико-механічних властивостей та якості бетону, зменшення витрат матеріальних та енергетичних ресурсів, скорочення технологічного ціклу виготовлення залізобетонних конструкцій та підвищення продуктивності обладнання.

УДК 331.108.3+314+364 Д81       ISBN 966-641-163-6

Змiст


В монографії висвітлені питання розробки основ термосилової технології залізобетонних виробів. Подані дослідження теоретичних положень і закономірностей термосилового впливу на процеси структуроутворення бетону, на основі яких розроблені методи і режими енергозберігаючих технологій. Розглянуто залежності міцності бетону від дії термосилових впливів (ТСВ) різної інтенсивності. Запропоновані критерії оптимального управління режимами ТСВ. Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються вдосконаленням технології вібропресованих залізобетонних виробів, вона буде корисною аспірантам, магістрам та студентам будівельних спеціальностей вищих технічних навчальних закладів.
УДК 666.982.2       ISBN 966-641-038-9

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.