«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Мокін Б. І.

В монографії викладені результати наукових досліджень, присвячених синтезу математичних моделей для прогнозування нестаціонарних процесів надходження грошових коштів від платних послуг вищих навчальних закладів, в основу яких покладені моделі авторегресії – проінтегрованого ковзного середнього, та ідентифікації математичних моделей для управління цими процесами, синтезованих з використанням теорії лінгвістичної змінної та нечітких баз знань.

УДК 519.866:378.142       ББК 22.18:74.68 Г65       ISBN 978-966-641-611-0

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 2.95 M)  

  Ціна 40 грн. 85 коп.

В монографії представлена методологія вирішення наукової проблеми ідентифікації моделей багатомасових електричних транспортних засобів під час руху поверхнями зі складним рельєфом, оптимальних за критерієм мінімуму витрат електроенергії, в умовах дії обмежень, обумовлених вимогами безпеки експлуатації та придатності для розв’язання інженерних задач енергозбереження під час експлуатації електричного транспорту. Розрахована на інженерів та науковців, які займаються моделюванням та оптимізацією руху електричних транспортних засобів, а також може бути корисною студентам та аспірантам ВНЗ, які спеціалізуються на розв’язанні цих науково-прикладних задач.

УДК 681.5.015+62-83:629.4       ББК 32.965+31.291:39.232 М74       ISBN 978-966-641-527-4

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.34 M)  

  Ціна 23 грн. 00 коп.

В монографії розглядаються основоположні поняття запропонованої авторами теорії слабких множин, яка покликана узагальнити існуючі теорії звичайних та нечітких множин. Досліджуються зв'язки між слабкими, нечіткими та звичайними множинами. Розглядаються прикладні аспекти нової теорії як більш універсального інструмента моделювання складних систем в умовах невизначеності даних. Книга може зацікавити студентів, аспірантів і спеціалістів з прикладної математики, економіко-математичного моделювання, теорії систем, теорії прийняття рішень та всіх інших, хто використовує математичні методи для моделювання складних систем в інформаційних ситуаціях з високим рівнем невизначеності.

УДК 515.12       ББК 22.12 К18       ISBN 978-966-641-459-8

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.30 M)  

  Ціна 21 грн. 64 коп.

В монографії представлені розроблені авторами математичні моделі для вдосконалення методів технічного діагностування тягових електродвигунів постійного струму та синтезовані на їхній основі мікропроцесорні пристрої для технічного діагностування тягових електродвигунів в процесі їх нормальної експлуатації.

Робота розрахована на інженерно-технічних працівників трамвайно-тролейбусних управлінь, а також може бути корисною студентам та аспірантам вузів, які спеціалізуються в галузі математичного моделювання та технічного діагностування міського електротранспорту.

УДК 681.518.54:621.33       ББК 30.82:31.261.2 М74       ISBN 978-966-641-403-1

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.36 M)  

  Ціна 20 грн. 19 коп.

Навчальний посібник присвячено викладенню математичних методів ідентифікації динамічних систем, як лінійних, так і нелінійних, як безперервних, так і дискретних, як у часовому просторі, так і на комплексній площині, як в детермінованому, так і в стохастичному варіантах, як з урахуванням зосереджених, так і розподілених параметрів, але за умови, що ці параметри в часі не змінюються.

Посібник рекомендується для студентів, які поглиблено вивчають дисципліну «Теорія автоматичного управління».

УДК 519.7:63-83       ББК 32.816 М74       ISBN 978-966-641-388-1

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.37 M)  

  Ціна 36 грн. 98 коп.

В монографії розглянуто проблемне питання вдосконалення системи прийому до вищих технічних навчальних закладів та обґрунтовано педагогічні умови, які становлять основу моделі формування якісного контингенту першокурсників, а саме: якісна професійна орієнтація майбутніх абітурієнтів та навчання в підрозділах Інституту довузівської підготовки; ефективна організація конкурсного відбору; стимулювання навчальної активності учнів; регулювання прийому абітурієнтів, використання інформаційно-методичної системи якісного відбору абітурієнтів до ВНЗ.

УДК 378.141       ББК 74.58 Л 98       ISBN 978-966-641-375-1

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.35 M)  

  Ціна 34 грн. 77 коп.

В монографії розглядаються синтез структур систем управління ефективністю діяльності професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів III та IV рівнів акредитації та побудова математичних моделей, що зв’язують між собою параметри режимів функціонування цих систем.

Книга розрахована на науково-педагогічних та адміністративних працівників вищих навчальних закладів, а також може бути корисною студентам магістерської підготовки та аспірантам.

УДК 658.5: 378.1 + 378.2 М 74       ISBN 978-966-641-254-9

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.31 M)  


В монографії розглянуто питання вимірювального контролю вологості порошкоподібних матеріалів. Особливу увагу приділено розробці методів та створення на їх основі засобів безпервного контролю вологості порошкоподібних матеріалів в умовах технологічного процесу їх виробництва. Розглянуто питання отримання основних метрологічних характеристик вимірювального перетворення вологості в інфрачервоній області та оцінювання невизначеності контролю запропонованими засобами.

Монографія розрахована на спеціалістів у галузі розробки засобів вимірювального контролю, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

УДК 681.7.08 Б 73       ISBN 978-966-641-245-7

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.18 M)  


В монографії представлені розроблені авторами математичні моделі для мінімізації втрат електроенергії в системі електропривода трамвая з електродвигунами постійного струму послідовного збудження за рахунок побудови і реалізації законів оптимального керування режимами роботи цієї системи. Монографія розрахована на інженерно-технічних працівників трамвайно-тролейбусних управлінь, а також може бути корисною студентам та аспірантам вузів, котрі спеціалізуються в галузі математичного моделювання та оптимізації міського електротранспорту.
УДК 681.5.015+62-83:629.433 М74       ISBN 978-966-641-241-9

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.61 M)  


Книга ректора Вінницького національного технічного університету, доктора технічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка Академії педагогічних наук України та декількох громадських вітчизняних та міжнародних академій, депутата Верховної Ради УРСР 12-го та Верховної Ради України 1-го скликань, члена Національної спілки журналістів України Мокіна Бориса Івановича є десятою з його документально-публіцистичної серії: "Щоб не було соромно перед дітьми, або рік у політиці" (1991), "Напередодні та трохи згодом" (1992), "Чи те ми робимо?" (1994), "Рік поза політикою, або вінницький детектив" (1996), "Запитання без відповідей" (2000), "Час сподiвань" (2001), "Перші підсумки" (2004), "Що за горизонтом?" (2005), "Друге дихання, або З чужої пісні слова не викинеш" (2006).

В книзі описані події, які відбулися у ВНТУ, на Вінниччині та в Україні з грудня 2006 по серпень 2007 року, у формі авторських спостережень і роздумів в реальному масштабі часу.

Книга викличе інтерес та буде корисною широкому колу читачів, які цікавляться громадсько-політичними та культурними подіями в Україні, а також майбутньому поколінню студентів Вінницького національного технічного університету, як посібник з його історії.

ББК 8.3.1.2 М 74       ISBN 978-966-641-224-2

Змiст


Сторiнки 1 2 3  
Перейти на сторінку  
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.