«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Савуляк В. І.

В навчальному посібнику розглянуто короткий огляд історії виникнення та розвитку зварювання як окремого самостійного методу створення нероз’ємних з’єднань машин і конструкцій. Описано та зроблено порівняльні характеристики видів зварювання, суміжних з ними технологій відновлення деталей і конструкцій.

Посібник розрахований для студентів технічних спеціальностей.

УДК 621.791(075)       ББК 30.616я73 С13       ISBN 978-966-641-610-3

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 1.58 M)  

  Ціна 20 грн. 85 коп.

В монографії викладено основні підходи до розв’язання проблеми одержання високоміцних чавунів триботехнічного призначення без використання дорогих та дефіцитних присадок. Значну увагу також приділено економії енергетичних ресурсів за рахунок розробки та впровадження нових процесів термічної обробки матриці чавунів на бейніт.

Монографія призначена для широкого кола інженерно-технічних працівників, науковців та студентів.

УДК 669.162.14 + 669.132       ББК 34.323 С13       ISBN 978-966-641-598-4

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 1.14 M)  

  Ціна 38 грн. 45 коп.

В монографії викладено основні підходи теоретичного та практичного розв'язання проблеми розробки та реалізації технологічних процесів виготовлення із важкодеформівних тонколистових сталей гофрованих заготовок, конструкція яких вимагає значної локалізації деформації.

Монографія призначена для широкого кола інженерно-технічних працівників, науковців та студентів.

УДК 621.983 С 13       ISBN 978-966-641-239-6

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.34 M)  


В монографії викладено питання забезпечення ефективними машинами та механізмами для вирішення проблеми твердих побутових відходів. Запропоновано виділити таа послідовно розглядати три стадії життєвого циклу відходів: утворення, збирання та перевезення; сортування та підготовка до переробки; переробка та утилізація. Започаткована розробка переважно стосується технічного забезпечення збирання та перевезення відходів.

Монографія призначена на широке коло інженерно-технічних працівників і науковців.

УДК 629.114.4;621.61/85 С13       ISBN 966-641-194-6

Змiст


Розглянуто методи розрахунків складу та параметрів технологічних процесів синтезу металокарбідних матеріалів та формування зносостійких поверхневих шарів на деталях із залізо-вуглецевих сплавів за умов використання екзотермічних компонентів. Наведено результати теоретичних та експериментальних досліджень з прикладами конкретної реалізації для виробництва. Рекомендується викладачам, науковцям, інженерно-технічним працівникам в області машинобудування, ливарного виробництва, матеріалознавства та зварювання, студентам та аспірантам.
УДК 669.017.11       ISBN 966-641-041-9

Змiст


Розглянуто методи побудови моделей термодинамічних систем металевих сплавів в стані рівноваги, їх використання для визначення характеру і динаміки фазових перетворень в цих системах з численними прикладами. Подано основні поняття феноменологічної термодинаміки, які використовуються при побудові діаграм стану, принципи і методи побудови моделей металевих сплавів, конкретні приклади, насамперед для високовуглецевих сплавів заліза.

Рекомендується викладачам, науковцям, інженерно-технічним працівникам в області машинознавства, ливарного виробництва, матеріалознавства та зварювання, студентам та аспірантам.

ISBN 966-7199-70-3

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.