«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Сачанюк-Кавецька Н. В.

У посібнику розглянуто фундаментальні засади економетричного моделювання, що посідає чільне місце у системі підготовки економістів нового покоління. Запропоновані авторами теоретичні засади та практичні економетричні аспекти дозволять студентам моделювати різноманітні аспекти господарської діяльності, засновуючись на сучасних методах системного та економетричного аналізу, а також комп’ютерних технологіях. Автори посібника показали перспективи застосування економетричного моделювання, що уможливлює отримання якісно нових результатів управління.

Посібник розроблено згідно з навчальною програмою МОНУ з дисципліни "Економетрія".

УДК 330.43(075)       ББК 65в6я73 E 40       ISBN 978-966-641-568-7

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.44 M)  

  Ціна 58 грн. 80 коп.

В посібнику розглянуто достатню кількість рівнянь математичної фізики; теоретичні положення про класифікацію диференціальних рівнянь з переліком класу задач, в яких вони використовуються і програмним варіантом їх розв’язування в системі Maple; методи розв’язування рівнянь. Істотною особливістю даного посібника є розгляд спеціальних функцій математичної фізики.

До кожної теми розроблені питання для самоперевірки та розглянуто по 30 варіантів завдань для самостійної роботи, що дозволяє використовувати посібник для практичних занять.

Посібник розрахований на студентів технічних спеціальностей.

УДК 517.958 (075):004.855.5       ББК 22.1я73 П31       ISBN 978-966-641-473-4

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.32 M)  

  Ціна 15 грн. 42 коп.

В монографії показані шляхи розвитку існуючих методів ущільнення та перетворення зображень з метою підвищення їх швидкодії для розширення оперативних багатофункціональних, орієнтованих на нановолоконні – оптичні логіко-часові технології, доведено теорему граничного ущільнення часової інформації з використанням математичного апарату логіко-часового середовища. Розглянуто методологію розробки елементів і блоків для нейроквантронних систем ущільнення зображень.

Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників у галузі оптичних інформаційних систем, око-процесорних систем, систем паралельної обробки інформації, а також на студентів і аспірантів відповідних спеціальностей.

УДК 004.932       ББК 32.811 П76       ISBN 978-966-641-404-8

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.55 M)  

  Ціна 41 грн. 42 коп.

Монографія призначена розробці формального математичного апарата логіко-часових фугкцій і побудові на цій основі елементів технології око-процесорної обробки образної інформації. доведенно можливість використання апарата логіко-часових фукнкцій при паралельній обробці зображень. Вдосконалено операцію деференціювання логіко-часових функцій та доведеноосновні властивості цієї операції, які підвищують ефективність обробки зображень.

Монографія розрахована на наукових та інженеро-технічних працівнків, які займаються обробкою образної інформації.

УДК 681.327.11 С22       ISBN 966-641-110-5

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.