«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Кожем’яко В. П.

В монографії розглянуто аналіз сучасних біомедичних експертних систем та розробки оптико-електронної експертної системи для підтримки прийняття рішень при аналізі біомедичних зображень, яка дає можливість застосовувати нові принципи та методи, зокрема, для оцінювання реологічних властивостей крові при визначення патологічних процесів багатьох захворювань та їх ускладнень.

Монографія розрахована на науковців, аспірантів, студентів спеціальностей «Лазерна та оптоелектронна техніка», «Біотехнічні та медичні апарати та системи».

УДК 681.784       ББК 32.86 О-62       ISBN 978-966-641-456-7

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.51 M)  

  Ціна 28 грн. 18 коп.

В монографії розглянуто системи формування зображень. Подано загальний аналіз основних методів побудови інформаційно-вимірювальних систем. Описані методи і алгоритми ущільнення даних. Подано класифікацію і проведено аналіз дефектів багатошарових фотографічних матеріалів. Розроблено модель для виділення та метод ідентифікації структурних дефектів, метод відновлення зображень багатошарових фотографічних матеріалів, що базується на принципах «Нестискуваності фазових середовищ». Проведено метрологічний аналіз інформаційно-вимірювальних систем відновлення структури зображень багатошарових фотографічних матеріалів. Наведено методики та приклади реалізації описаних моделей і методів.

УДК 004.932.4       ББК 32.973.202 І-74       ISBN 978-966-641-431-4

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.60 M)  

  Ціна 21 грн. 04 коп.

У монографії детально розглянуто формальний математичний апарат логіко-часових функцій і створення на цій основі систем обробки, передачі і відтворення зображень, зокрема відеоекранів на базі над'яскравих світлодіодів з підвищеними ергонометричними характеристиками. Розроблена багатокритеріальна нелінійна регресійна модель функціонування матричного відеоекрана для оцінки якості відображення та комфортності сприйняття інформації.

Для науковців, аспірантів, студентів та фахівців відповідного напрямку.

УДК 621.397:681.3       ББК 32.811 К58       ISBN 978-966-641-409-3

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.44 M)  

  Ціна 31 грн. 42 коп.

В монографії показані шляхи розвитку існуючих методів ущільнення та перетворення зображень з метою підвищення їх швидкодії для розширення оперативних багатофункціональних, орієнтованих на нановолоконні – оптичні логіко-часові технології, доведено теорему граничного ущільнення часової інформації з використанням математичного апарату логіко-часового середовища. Розглянуто методологію розробки елементів і блоків для нейроквантронних систем ущільнення зображень.

Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників у галузі оптичних інформаційних систем, око-процесорних систем, систем паралельної обробки інформації, а також на студентів і аспірантів відповідних спеціальностей.

УДК 004.932       ББК 32.811 П76       ISBN 978-966-641-404-8

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.55 M)  

  Ціна 41 грн. 42 коп.

У монографії проаналізовано фізичні основи біомедичної оптики, та застосування її у біології та медицині для контролю, ідентифікації, дослідження біологічних об’єктів, а також для вивчення природи фізичних процесів, що відбуваються в них. А також наведена розробка оптоелектронного комплексу для пульсодіагностики.

Монографія розрахована на науковців, аспірантів, студентів спеціальностей «Лазерна та оптоелектронна техніка», «Біотехнічні та медичні апарати та системи».

УДК [535+681.7]:615.47       ББК 22.34:5 Ф 48       ISBN 978-966-641-383-6

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.41 M)  

  Ціна 24 грн. 42 коп.

В монографії висвітлюються принципи технічної реалізації, математичні моделі і результати експериментальних досліджень пристроїв порівняння зображень на біспін-приладах, які відрізняються підвищеною ефективністю (більшою точністю і чутливістю, меншими апаратурними витратами і споживаною потужністю, а при реалізації на арсеніді галія - ще і підвищеною швидкодією. Результати роботи можна використовувати для побудови функціональних вузлів паралельних оптоелектронних аналогових і цифрових процесорів, а також нейрокомп'ютерів.

УДК 004.031       ББК 32.973-04 К 24       ISBN 978-966-641-379-9

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.43 M)  

  Ціна 19 грн. 69 коп.

Розглядаються принципи побудови динамічних оптичних оперативних запам’ятовувальних пристроїв на волоконно-оптичних лініях зв’язку (ВОЛЗ) та організації структур систем оптичної пам’яті. Розроблено способи адресації та розміщення інформації в пам’яті на ВОЛЗ. Наводяться способи представлення інформаційних блоків, способи відображення логічних адрес інформаційних блоків на фізичні адреси динамічних оптичних оперативних запам’ятовувальних пристроїв на ВОЛЗ і запропоновано особливості їх застосування при проектуванні нових типів оптоелектронних приладів та систем.

УДК 004.33:681.7       ББК 32.973.2 Ц 71       ISBN 978-966-641-328-7

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.42 M)  


В монографії розроблено принципи організації оптико-електронних (ОЕ) паралельно-ієрархічних (ПІ) логіко-часових структур для розробки образного відео-комп’ютера око-процесорного типу в контексті сучасної методології штучного інтелекту. Сукупність наведених у монографії результатів має теоретичне та прикладне значення, що полягає у розвитку ОЕ перетворювачів інформації, ПІ мереж, архітектури ОЕ, асоціативних, систолічних процесорів для паралельної реєстрації, розпізнавання багатовимірних перетворень та паралельної обробки інформації при розпізнаванні образів. На основі застосування розроблених структур образного відео-комп’ютера око-процесорного типу розроблено методи, моделі, алгоритми, програмне та апаратне забезпечення для ефективної обробки зображень та розпізнавання образів.

УДК 681.324:621.383.8:007 О 23       ISBN 978-966-641-261-7

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.27 M)  


В монографії розглядається розвиток інформаційних технологій, які спрямовані на підвищення продуктивності обробки образної інформації за геометричними ознаками в автоматизованих інформаційно-розпізнавальних системах око-процесорного типу і орієнтовані на сучасні нанотехнології. Показано структуру оптоелектронних однорідних обчислювальних середовищ для реалізації методів обробки зображень і визначення геометричних ознак. Наведено засоби представлення образної інформації, які можуть бути використані для прийому, запам’ятовування, оптичної обробки та передачі візуальної інформації.

Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються створенням образного комп’ютера око-процесорного типу.

УДК 681.32: 621.38 К 66       ISBN 978-966-641-240-2

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.36 M)  


У монографії проаналізовано основні типи оптико-електронних біомедичних систем, що використовуються у біології та медицині та можуть застосовуватися для контролю, ідентифікації, дослідження біологічних об’єктів, а також для вивчення природи фізичних процесів, що відбуваються в них. Приведені новітні розробки оптоелектронних систем для застосування в біомедичній практиці при контролі стану ССС.

Монографія розрахована на науковців , аспірантів , студентів спеціальностей “Лазерна та оптоелектронна техніка ”, “Біотехнічні та медичні апарати та системи ”.

УДК 621.528 П 12       ISBN 978-966-641-211-2

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.40 M)  


Сторiнки 1 2  
Перейти на сторінку  
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.