«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Архипчук О. А.

У монографії розглянуто методи підвищення точності АЦП порозрядного врівноваження з ваговою надлишковістю, побудованій на неточній елементній базі. Показано, що завдяки застосуванню процедур цифрового самокалібрування, підсумкова похибка перетворена, як власне АЦП, так і вимірювальних каналів систем у цілому, може бути значно (на 1-3 порядки) меншою, ні первинні похибки елементів.

Книгу розраховано на науковців, аспірантів, студентів та фахівців, які займаються проектуванням і розробкою інформаційно-вимірювальних систем, систем цифрового реєстрування й оброблення аналогових сигналів.

УДК 681.335 А35       ISBN 966-641-112-1

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.