«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Грабко В. В.

В монографії представлено методи контролю складових електромеханічної системи гальмування, структурні схеми пристроїв, які реалізують запропоновані методи. Проведено комп’ютерне моделювання роботи запропонованих методів. Здійснено мікропроцесорні реалізації пристроїв контролю на основі запропонованих структурних схем.

Розрахована на інженерно-технічних працівників електротранспортних компаній, студентів та аспірантів вузів, котрі спеціалізуються в галузі розробки систем контролю електротехнічних комплексів.

УДК 681.518.52:629.4       ББК 32.965:392 Г75       ISBN 978-966-641-618-9

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.66 M)  

  Ціна 34 грн. 90 коп.

В підручнику наведено основні поняття метрології, сучасні підходи до оцінювання результатів вимірювань, метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки, подано принципи побудови електромеханічних, електронних, цифрових і мікропроцесорних засобів вимірювань, інформаційно-вимірювальних систем, розглянуто засоби і способи вимірювання електричних, магнітних та неелектричних величин. Підручник відповідає навчальним програмам дисциплін «Основи метрології та електровимірювальна техніка», «Основи метрології та електричних вимірювань», «Інформаційно-вимірювальні системи в електромеханіці», «Контрольно-вимірювальні системи в електроенергетиці» і призначений для студентів напряму підготовки 0507 «Електротехніка та електромеханіка».

УДК 389.001       ББК 32.85 О75       ISBN 978-966-641-455-0

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.36 M)  

  Ціна 78 грн. 19 коп.

В монографії здійснено огляд та аналіз існуючих підходів та засобів забезпечення насосною станцією потреб споживача у воді. Описано розроблений авторами новий метод визначення законів керування електроприводами насосів, при якому забезпечується зменшення споживання енергії та враховуються обмеження на прямий пуск. Описано синтезовані структури пристроїв керування.

Книга розрахована на інженерно-технічних працівників та працівників комунального господарства, що займаються експлуатацією електричних приводів насосів, а також може бути корисною студентам та аспірантам ВНЗ.

УДК 62-531.3: 62-83       ББК 31.291 Г75       ISBN 978-966-641-425-3

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.47 M)  

  Ціна 20 грн. 77 коп.

В монографії здійснено огляд та аналіз існуючих підходів та засобів діагностування автоматичних аналогових керуючих пристроїв електропривода. Описані розроблені авторами нові математичні моделі діагностування автоматичних аналогових керуючих пристроїв електропривода в стаціонарних та перехідних режимах роботи. Описані синтезовані авторами структури пристроїв діагностування.

Книга розрахована на інженерно-технічних працівників електротехнічної промисловості та енергетики, що займаються експлуатацією електричних приводів, а також може бути корисною студентам та аспірантам ВНЗ.

УДК 681.518.5       ББК 32.965-08 Г 75       ISBN 978-966-641-349-2

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.46 M)  

  Ціна 16 грн. 15 коп.

В роботі розглянуто існуючі методи і засоби діагностування трансформаторів власних потреб та систем технологічних

захистів теплової електростанції. Описано нові математичні моделі діагностування обладнання та побудовано на їх основі

пристрої, які дозволяють визначати технічний стан об’єкта дослідження за результатами вимірювань певної сукупності

параметрів.

Книга розрахована на інженерно-технічних працівників електротехнічної промисловості та електроенергетики, що

займаються експлуатацією електричного обладнання, а також студентів та аспірантів ВНЗ.

УДК 621.314       ББК 31.261.8 Г 75       ISBN 978-966-641-345-4

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.79 M)  

  Ціна 16 грн. 70 коп.

В монографії представлено математичну, функціональну, та комп’ютерну моделі системи автоматичного керування трансформаторами з поздовжньо-поперечним регулюванням напруги під навантаженням, які виконано на підставі розробленого закону керування. Розглянуто мікропроцесорну реалізацію системи керування.

Розрахована на інженерно-технічних працівників електроенергетичних компаній, студентів та аспірантів вузів, котрі спеціалізуються в галузі розробки систем керування електротехнічними комплексами.

УДК 621.314.222       ББК 31.261.8+32.965 Г 75       ISBN 978-966-641-335-5

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.59 M)  

  Ціна договірна

В монографії здійснено огляд та аналіз існуючих методів і засобів тепловізійного діагностування електрообладнання

засобами інфрачервоної техніки. Описані розроблені авторами нові математичні моделі відновлення тепловізійного портрету

електрообладнання та побудовані на їх основі пристрої, що дозволяють визначати технічний стан об’єкта дослідження за

результатами вимірювань теплових полів.

Книга розрахована на інженерно-технічних працівників електротехнічної промисловості та електроенергетики, що

займаються експлуатацією електричного обладнання, а також може бути корисною студентам та аспірантам ВНЗ.

УДК 621.384.3 Г 75       ISBN 978-966-641-258-7

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.22 M)  


В монографії здійснено огляд та аналіз існуючих методів і засобів тепловізійного діагностування електрообладнання

засобами інфрачервоної техніки. Описані розроблені авторами нові математичні моделі відновлення тепловізійного портрету

електрообладнання та побудовані на їх основі пристрої, що дозволяють визначати технічний стан об’єкта дослідження за

результатами вимірювань теплових полів.

Книга розрахована на інженерно-технічних працівників електротехнічної промисловості та електроенергетики, що

займаються експлуатацією електричного обладнання, а також може бути корисною студентам та аспірантам ВНЗ.

УДК 621.384.3 Г 75       ISBN 978-966-641-258-7

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.22 M)  


В монографії здійснено огляд та аналіз існуючих методів і пристроїв регулювання напруги за допомогою силових

трансформаторів з пристроями РПН. Описані розроблені автором нові закони регулювання напруги та побудовані на їх

основі пристрої, що дозволяють підвищувати якість та надійність електропостачання споживачів електроенергії.

Книга розрахована інженерно-технічних працівників електротехнічної промисловості та електроенергетики, що

займаються експлуатацією електричних мереж, а також може бути корисною студентам та аспірантам ВНЗ.

УДК 621.314.681.53 Г75       ISBN 966-641-115-6

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.94 M)  


В монографії наведений огляд та аналіз сучасних методів та засобів діагностування силових косинусних конденсаторів з паперово-масляною ізоляцією, що використовуються в електромережах 6—10 кВ для компенсації реактивної потужності. Описані розроблені авторами нові методи та побудовані на їх основі інформаційновимірювальні системи для діагностики конденсаторів.

Книга розрахована на інженерно-технічних працівників електротехнічної промисловості та електроенергетики, що займаються експлуатацією енергетичних мереж, а також може бути корисною студентам та аспірантам вузів.

УДК 621.319.4.001.57 Г 75       ISBN 966-641-069-9

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 1.11 M)  


Сторiнки 1 2  
Перейти на сторінку  
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.