«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Сердюк Т. В.

В монографії розглянуто теоретичні та методичні аспекти енергозбереження в промисловості, досліджено вплив реалізації політики енергозбереження на енергетичну безпеку країни. запропоновано модель оцінки ефективності інвестиційних проектів, спнрямованний на енергозбереження, диференційований порядок визначення пільг для підприємств, що проводять політику енергозбереження. розроблено організаціно-методичну модель моніторингу та планування енергозбереження та пропозиції стосовно підвищення ефективності управління процесами енергозбереження на промислових підприємствах.

УДК 338.45:621.311 С32       ISBN 966-641-116-4

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.