«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Осадчук В. С.

В монографії проаналізовано сучасний стан вимірювальних перетворювачів для неруйнівного теплового контролю, подано основи побудови радіовимірювальних перетворювачів на основі транзисторних структур з від’ємним опором. Розглянуто принципи побудови, електричні схеми та експериментальні дослідження основних параметрів радіовимірювальних перетворювачів. Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням і розробкою радіовимірювальних перетворювачів, а також на аспірантів та студентів вищих технічних навчальних закладів.

УДК 621.3.082.63       ББК ББК 31.32-5 О-72       ISBN 978-966-641-599-1

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 1.91 M)  

  Ціна 42 грн. 75 коп.

В монографії проаналізовано сучасний стан частотних перетворювачів для контролю вологості нафтопродуктів, подано основи побудови мікроелектронних перетворювачів вологості з частотним виходом на основі реактивних властивостей транзисторних структур з від’ємним опором. Розглянуто принципи побудови, електричні схеми і експериментальні дослідження основних параметрів частотних перетворювачів вологості. Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням і розробкою мікроелектронних перетворювачів вологості, а також на аспірантів та студентів вищих технічних навчальних закладів.

УДК 621.382       ББК 32.854.2 О-72       ISBN 978-966-641-565-6

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.28 M)  

  Ціна 37 грн. 20 коп.

В монографії проаналізовано сучасний стан пристроїв для визначення товщини плівок, подано основи побудови радіовимірювальних перетворювачів з частотним виходом на основі реактивних властивостей транзисторних структур. Розглянуто електричні схеми і експериментальні дослідження основних параметрів радіовимірювальних перетворювачів для визначення товщини плівок. Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням і розробкою мікроелектронних перетворювачів, а також на аспірантів та студентів вищих технічних навчальних закладів.

УДК 621.373       ББК 32.854.2 О-72       ISBN 978-966-641-550-2

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.77 M)  

  Ціна 35 грн. 85 коп.

В монографії проаналізовано сучасний стан перетворювачів магнітного поля, подано основи побудови мікроелектронних перетворювачів магнітного поля з частотним виходом на основі реактивних властивостей транзисторних структур з від’ємним опором. Розглянуто принципи побудови, електричні схеми і експериментальні дослідження основних параметрів мікроелектронних перетворювачів магнітного поля. Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням і розробкою мікроелектронних перетворювачів магнітного поля, а також на аспірантів та студентів вищих технічних навчальних закладів.

УДК 621.383; 621.317       ББК 32.854.2 О-72       ISBN 978-966-641-530-4

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.45 M)  

  Ціна 48 грн. 35 коп.

В монографії проаналізовано сучасний стан оптичних перетворювачів, подано основи побудови радіовимірювальних оптичних перетворювачів з частотним виходом на основі реактивних властивостей транзисторних структур з від’ємним опором для визначення часу плазмохімічного травлення. Розглянуто принципи побудови, експериментальні дослідження основних параметрів оптичних перетворювачів. Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням і розробкою мікроелектронних перетворювачів оптичного випромінювання, а також на аспірантів та студентів вищих технічних навчальних закладів.

УДК 621.382.8       ББК 32.854.2 О-72       ISBN 978-966-641-506-9

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.40 M)  

  Ціна 17 грн. 50 коп.

В монографії проаналізовано сучасний стан перетворювачів витрат газу, подано основи побудови радіовимірювальних мікроелектронних перетворювачів витрат газу з частотним виходом на основі реактивних властивостей транзисторних структур з від’ємним опором. Розглянуто принципи побудови, електричні схеми і експериментальні дослідження основних параметрів радіовимірювальних мікроелектронних перетворювачів витрат газу.

Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням і розробкою мікроелектронних перетворювачів витрат газу, аспірантів та студентів вищих технічних навчальних закладів.

УДК 681.586.776:621.382       ББК 32.96-04:32.844.1 О-72       ISBN 978-966-641-492-5

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.40 M)  

  Ціна 20 грн. 59 коп.

В монографії розглядаються питання побудови функціональних вузлів перетворення спектрального складу сигналів радіовимірювальних приладів на основі реактивних ефектів транзисторних структур з від’ємним опором. Запропоновано нові технічні рішення побудови функціональних вузлів в діапазоні низьких, високих і надвисоких частот. Отримано нові співвідношення розрахунку статичних і динамічних характеристик активних елементів радіовимірювальних приладів на основі транзисторних структур з від’ємним опором, які можна використовувати для їхнього інженерного розрахунку.

УДК 621.317       ББК 32.842-5 Ф94       ISBN 978-966-641-405-5

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.61 M)  

  Ціна 56 грн. 75 коп.

В монографії розглядаються питання побудови генераторів електричних коливань з електричною і оптичною перебудовою частоти генерації на основі транзисторних структур з від’ємним опором. Запропоновано нові технічні рішення побудови оптично і електрично керованих генераторів в діапазоні низьких, високих і надвисоких частот. Отримано нові співвідношення розрахунку статичних і динамічних характеристик активних елементів генераторів за допомогою яких удосконалено квазілінійну і нелінійну моделі генераторів на основі транзисторних структур з від’ємним опором. Отримані аналітичні співвідношення можна використовувати для інженерного розрахунку генераторів із заданими характеристиками.

УДК 621.373.5 О 72       ISBN 978-966-641-315-7

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.69 M)  


В монографії подано основи побудови мікроелектронних перетворювачів температури з частотним виходом на основі реактивних властивостей транзисторних структур з від ’ємним опором. Проведено аналіз і визначено фізичні явища , які відповідають за реактивні властивості біполярних та МДН - транзисторів . Розглянуто принципи побудови , електричні схеми і експериментальні дослідження основних параметрів перетворювачів

Монографія розрахована на наукових та інженерно -технічних працівників, які займаються проектуванням і розробкою мікроелектронних перетворювачів температури , а також на аспірантів та студентів вищих технічних навчальних закладів .

УДК УДК 621.38 О 72       ISBN 978-966-641-214-3

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.44 M)  


Осадчук В. С., Осадчук О. В. Сенсори тиску і магнітного поля. Монографія - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. - 207 с.

В монографії розглянуто фізичні принципи роботи і конструкції сучасних сенсорів тиску і магнітного поля з амплітудним вхідним сигналом. подані основи побудови, електричні схеми і експеременталні дослідження основних параметрів мікроелектронних частотних сенсорів тиску і магнітного поля на основі магніто- і тензочутливих транзисторних структур.

Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням і розробкою мікроелектронних сенсорів, а також на аспірантів та студентів вищих технічних навчальних закладів.

УДК 621.38 О72       ISBN 966-641-121-0

Змiст


Сторiнки 1 2  
Перейти на сторінку  
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.