«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Осадчук О. В.

В монографії проаналізовано сучасний стан вимірювальних перетворювачів для неруйнівного теплового контролю, подано основи побудови радіовимірювальних перетворювачів на основі транзисторних структур з від’ємним опором. Розглянуто принципи побудови, електричні схеми та експериментальні дослідження основних параметрів радіовимірювальних перетворювачів. Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням і розробкою радіовимірювальних перетворювачів, а також на аспірантів та студентів вищих технічних навчальних закладів.

УДК 621.3.082.63       ББК ББК 31.32-5 О-72       ISBN 978-966-641-599-1

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 1.91 M)  

  Ціна 42 грн. 75 коп.

В монографії проаналізовано сучасний стан частотних перетворювачів для контролю вологості нафтопродуктів, подано основи побудови мікроелектронних перетворювачів вологості з частотним виходом на основі реактивних властивостей транзисторних структур з від’ємним опором. Розглянуто принципи побудови, електричні схеми і експериментальні дослідження основних параметрів частотних перетворювачів вологості. Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням і розробкою мікроелектронних перетворювачів вологості, а також на аспірантів та студентів вищих технічних навчальних закладів.

УДК 621.382       ББК 32.854.2 О-72       ISBN 978-966-641-565-6

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.28 M)  

  Ціна 37 грн. 20 коп.

В монографії проаналізовано сучасний стан пристроїв для визначення товщини плівок, подано основи побудови радіовимірювальних перетворювачів з частотним виходом на основі реактивних властивостей транзисторних структур. Розглянуто електричні схеми і експериментальні дослідження основних параметрів радіовимірювальних перетворювачів для визначення товщини плівок. Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням і розробкою мікроелектронних перетворювачів, а також на аспірантів та студентів вищих технічних навчальних закладів.

УДК 621.373       ББК 32.854.2 О-72       ISBN 978-966-641-550-2

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.77 M)  

  Ціна 35 грн. 85 коп.

В монографії проаналізовано сучасний стан перетворювачів магнітного поля, подано основи побудови мікроелектронних перетворювачів магнітного поля з частотним виходом на основі реактивних властивостей транзисторних структур з від’ємним опором. Розглянуто принципи побудови, електричні схеми і експериментальні дослідження основних параметрів мікроелектронних перетворювачів магнітного поля. Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням і розробкою мікроелектронних перетворювачів магнітного поля, а також на аспірантів та студентів вищих технічних навчальних закладів.

УДК 621.383; 621.317       ББК 32.854.2 О-72       ISBN 978-966-641-530-4

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.45 M)  

  Ціна 48 грн. 35 коп.

В монографії проаналізовано сучасний стан оптичних перетворювачів, подано основи побудови радіовимірювальних оптичних перетворювачів з частотним виходом на основі реактивних властивостей транзисторних структур з від’ємним опором для визначення часу плазмохімічного травлення. Розглянуто принципи побудови, експериментальні дослідження основних параметрів оптичних перетворювачів. Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням і розробкою мікроелектронних перетворювачів оптичного випромінювання, а також на аспірантів та студентів вищих технічних навчальних закладів.

УДК 621.382.8       ББК 32.854.2 О-72       ISBN 978-966-641-506-9

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.40 M)  

  Ціна 17 грн. 50 коп.

В монографії розглядаються наукові проблеми розробки інтегральних сигнальних перетворювачів для мікроелектронних теплових сенсорів потоку біомедичного призначення, зокрема, в пристроях вимірювання параметрів дихальної системи, біохімічного аналізу, технологічних процесах фармакології тощо. Пропонуються нові підходи до їх електротеплового моделювання та запропоновано низку сигнальних перетворювачів теплових сенсорів потоку, що базуються на новітній мікроелектронній елементній базі.

Монографія розрахована на фахівців, які працюють в галузі мікроелектроніки, а також може бути корисною студентам і аспірантам відповідного спрямування.

УДК 681.586: 621.382       ББК 32.96-04:32.844.1 М59       ISBN 978-966-641-500-7

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.89 M)  

  Ціна 20 грн. 55 коп.

В монографії проаналізовано сучасний стан перетворювачів витрат газу, подано основи побудови радіовимірювальних мікроелектронних перетворювачів витрат газу з частотним виходом на основі реактивних властивостей транзисторних структур з від’ємним опором. Розглянуто принципи побудови, електричні схеми і експериментальні дослідження основних параметрів радіовимірювальних мікроелектронних перетворювачів витрат газу.

Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням і розробкою мікроелектронних перетворювачів витрат газу, аспірантів та студентів вищих технічних навчальних закладів.

УДК 681.586.776:621.382       ББК 32.96-04:32.844.1 О-72       ISBN 978-966-641-492-5

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.40 M)  

  Ціна 20 грн. 59 коп.

В монографії розглядаються питання побудови функціональних вузлів перетворення спектрального складу сигналів радіовимірювальних приладів на основі реактивних ефектів транзисторних структур з від’ємним опором. Запропоновано нові технічні рішення побудови функціональних вузлів в діапазоні низьких, високих і надвисоких частот. Отримано нові співвідношення розрахунку статичних і динамічних характеристик активних елементів радіовимірювальних приладів на основі транзисторних структур з від’ємним опором, які можна використовувати для їхнього інженерного розрахунку.

УДК 621.317       ББК 32.842-5 Ф94       ISBN 978-966-641-405-5

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.61 M)  

  Ціна 56 грн. 75 коп.

В монографії розглядаються питання побудови генераторів електричних коливань з електричною і оптичною перебудовою частоти генерації на основі транзисторних структур з від’ємним опором. Запропоновано нові технічні рішення побудови оптично і електрично керованих генераторів в діапазоні низьких, високих і надвисоких частот. Отримано нові співвідношення розрахунку статичних і динамічних характеристик активних елементів генераторів за допомогою яких удосконалено квазілінійну і нелінійну моделі генераторів на основі транзисторних структур з від’ємним опором. Отримані аналітичні співвідношення можна використовувати для інженерного розрахунку генераторів із заданими характеристиками.

УДК 621.373.5 О 72       ISBN 978-966-641-315-7

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.69 M)  


В монографії подано основи побудови мікроелектронних перетворювачів температури з частотним виходом на основі реактивних властивостей транзисторних структур з від ’ємним опором. Проведено аналіз і визначено фізичні явища , які відповідають за реактивні властивості біполярних та МДН - транзисторів . Розглянуто принципи побудови , електричні схеми і експериментальні дослідження основних параметрів перетворювачів

Монографія розрахована на наукових та інженерно -технічних працівників, які займаються проектуванням і розробкою мікроелектронних перетворювачів температури , а також на аспірантів та студентів вищих технічних навчальних закладів .

УДК УДК 621.38 О 72       ISBN 978-966-641-214-3

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.44 M)  


Сторiнки 1 2  
Перейти на сторінку  
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.