«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Степанов Д. В.

В монографії розглянуті питання підвищення ефективності водогрійних котлів малої потужності. Розроблено математичну модель водогрійного котла малої потужності на традиційних та альтернативних паливах. Проведені дослідження інтенсифікації теплообміну в трубних пучках котлів дозволили виявити ефективні конструкції інтенсифікаторів. Розроблена система оцінки ефективності котлів малої потужності на основі методології оцінки життєвого циклу виробу, що дозволяє комплексно враховувати енергетичні, екологічні та масогабаритні показники котла.

УДК 621.18       ББК 31.391 С79       ISBN 978-966-641-437-6

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.28 M)  

  Ціна 21 грн. 59 коп.

В монографії розглянуто особливості процесів термостабілізації та енергозабезпечення біогазової установки. Запропоновані методи аналізу та синтезу відповідних систем. Особливу увагу приділено до-слідженням процесів теплообміну в умовах вільної конвекції, а також підведення газової фази в область теплообмінної поверхні з утворен-ням дво- та трифазного середовища.

УДК 536.24:628.477 Т23       ISBN 966-641-107-5

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.