«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Роїк О. М.

У посібнику розглянуто фундаментальні засади економетричного моделювання, що посідає чільне місце у системі підготовки економістів нового покоління. Запропоновані авторами теоретичні засади та практичні економетричні аспекти дозволять студентам моделювати різноманітні аспекти господарської діяльності, засновуючись на сучасних методах системного та економетричного аналізу, а також комп’ютерних технологіях. Автори посібника показали перспективи застосування економетричного моделювання, що уможливлює отримання якісно нових результатів управління.

Посібник розроблено згідно з навчальною програмою МОНУ з дисципліни "Економетрія".

УДК 330.43(075)       ББК 65в6я73 E 40       ISBN 978-966-641-568-7

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.44 M)  

  Ціна 58 грн. 80 коп.

У монографії висвітлюються питання розробки методів і засобів підвищення достовірності телемедичних систем функціонального стану людини. Розглянуто основні етапи ідентифікації параметрів індивідуальної моделі оцінювання результатів діагностування та визначення впливових факторів на функціональний стан людини. Авторами запропоновано метод і система діагностування інформативних параметрів стану здоров’я людини.

Монографія розрахована на науковців, співробітників діагностичних центрів, аспірантів, студентів та інших фахівців в галузі інформаційної медицини.

УДК 615.478.6:681.518.54       ББК 34.7 Р65       ISBN 978-966-641-460-4

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.40 M)  

  Ціна 23 грн. 44 коп.

В монографії розглянуто методи та засоби діагностування аналогових вузлів електронної апаратури. Запропоновано мате-матичні моделі аналогових об'єктів. Виконано аналітичний огляд методів діагностування аналогових об'єктів. Розроблено методо-логічні основи задачі синтезу систем комбінованого діагносту-вання. Синтезовано і проаналізовано перетворювачі параметрів елементів замкнених електричних кіл, та запропоновано методи підвищення їх точності. Дано рекомендації щодо практичної реа-лізації систем діагностування аналогових об'єктів.

Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які працюють в галузях діагностики та си-стемного аналізу.

УДК 621.3:681.326 Р65       ISBN 966-641-111-3

Змiст


В монографії розглядаються методи та засоби підвищення точності інваріантних перетворень параметрів елементарних компонентів у складі друкованих вузлів електронної апаратури. Розглянуто тенденції розвитку систем діагностування друкованих вузлів електронних пристроїв, проаналізовано переваги та недоліки вимірювальних перетворювачів.

Запропоновані методи зменшення похибок вимірювальних первинних перетворювачів. Розроблено підхід до побудови процедури діагностування двополюсників у складних електричних колах. Розроблені рекомендації щодо проектування підсистем вимірювальних перетворень.

Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які працюють в галузі технічної діагностики.

УДК 621.3:681.326       ISBN 966-641-076-1

Змiст


В монографії розглядаються методи і засоби інваріантних перетворень параметрів елементарних компонент складних об'єктів. Для побудови відповідних перетворювачів дається узагальнена математична модель задачі розчленування замкнених кіл, на основі якої сформований узагальнений алгоритм синтезу базових структурних схем. Аналізуються систематичні і методичні похибки перетворень партерів складових комплексних двополюсників у складі замкнених кіл і пропонується комплекс методів підвищення точності вимірювальних перетворень. Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічничних працівників, які займаються в галузі технічної і медичної діагностики.
УДК 621.3: 681.326       ISBN 966-641-032-Х

Змiст


В монографії розглядається методологія синтезу систем комбінованого контролю і діагностики радіоелектронної апаратури на етапах її виробництва. В основі синтезу систем лежить оптимізація простору параметрів контролю і діагностики при обмеженнях стосовно забезпечення високих показників вірогідності контролю і локалізації дефектів на рівні елементарних компонент. Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються в області технічної діагностики
УДК 621.3: 681.326       ISBN 966-641-022-2

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.