«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Арсенюк І. Р.

В монографії розглянуто методи та засоби діагностування аналогових вузлів електронної апаратури. Запропоновано мате-матичні моделі аналогових об'єктів. Виконано аналітичний огляд методів діагностування аналогових об'єктів. Розроблено методо-логічні основи задачі синтезу систем комбінованого діагносту-вання. Синтезовано і проаналізовано перетворювачі параметрів елементів замкнених електричних кіл, та запропоновано методи підвищення їх точності. Дано рекомендації щодо практичної реа-лізації систем діагностування аналогових об'єктів.

Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які працюють в галузях діагностики та си-стемного аналізу.

УДК 621.3:681.326 Р65       ISBN 966-641-111-3

Змiст


В монографії розглядаються методи та засоби підвищення точності інваріантних перетворень параметрів елементарних компонентів у складі друкованих вузлів електронної апаратури. Розглянуто тенденції розвитку систем діагностування друкованих вузлів електронних пристроїв, проаналізовано переваги та недоліки вимірювальних перетворювачів.

Запропоновані методи зменшення похибок вимірювальних первинних перетворювачів. Розроблено підхід до побудови процедури діагностування двополюсників у складних електричних колах. Розроблені рекомендації щодо проектування підсистем вимірювальних перетворень.

Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які працюють в галузі технічної діагностики.

УДК 621.3:681.326       ISBN 966-641-076-1

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.