«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Огородніков В. А.

В монографії досліджені і удосконалені технологічні процеси зворотного видавлювання циліндричних виробів типу «стакан» з використанням гідропідпору та формування внутрішніх шліцьових поверхонь в глухих отворах. Робота направлена на розв’язання актуальних задач машинобудівного виробництва – забезпечення якості готових виробів та підвищення

коефіцієнту використання металу.

Для інженерно-технічних і наукових працівників, що займаються обробкою металів тиском, викладачів, аспірантів і студентів.

УДК 621.7.043       ББК 34.54 О-39       ISBN 978-966-641-636-3

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 2.76 M)  

  Ціна 42 грн. 20 коп.

В монографії розглянуто задачі волочіння тонких дротів. Подано загальний аналіз основних положень теорії деформовності відносно сплавів з особливими електрофізичними властивостями. Описані методи отримання тонких дротів зі сплавів, що мають аномальні електрофізичні властивості. Розроблено методику складання технологічних маршрутів волочіння тонких термопарних дротів. Досліджено вплив історії деформування на електрофізичні властивості тонких термопарних дротів зі сплавів хромель, копель, та сплавів системи нікель–молібден, яку запропоновано в якості позитивної вітки термопар для термоелектричних генераторів струму на металевій основі.

УДК 621.778       ББК 34.622 О-39       ISBN 978-966-641-560-1

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.32 M)  

  Ціна 34 грн. 10 коп.

Розглядається доцільність розробки процесів прямого видавлювання з послідуючим радіальним видавлюванням та контурною осадкою з проміжними відпалами. Узагальнено метод оцінки використаного ресурсу пластичності [фі] при немонотонному навантаженні шляхом заміни компонент девіатора пошкоджень компонентами тензора пошкоджень, що дозволило врахувати вплив величини [фі] на перехідних етапах багатопереходних процесів на інтенсивність накопичення пошкоджень. Проведено дослідження радіального видавлювання з контурною осадкою пористих заготовок, отриманих після прямого видавлювання, та розроблено комплексну методику оцінки деформовності пористих заготовок при немонотонній пластичній деформації.

УДК 621.77       ББК 34.5 С 34       ISBN 978-966-641-397-3

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.28 M)  

  Ціна 28 грн. 18 коп.

В монографії наведені дослідження нових технологічних процесів: виготовлення втулок із внутрішнім шліцьовим профілем методом холодного пластичного деформування, відновлення шліцьового з’єднання карданного вала дизель-поїзда, формоутворення крутовигнутих відведень. Представлено методи та підходи математичної теорії пластичності, теорії обробки металів тиском, феноменологічної теорії деформовності металів, використання яких дало можливість всебічного вивчення на якісно новому рівні механіки цих процесів. На основі проведених теоретичних і експериментальних досліджень розроблено рекомендації з розрахунків та їх проектування.

Для інженерно-технічних і наукових працівників, що займаються обробкою металів тиском, викладачів, аспірантів і студентів.

УДК 621.774 Н 34       ISBN 978-966-641-248-8

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.44 M)  


Монографія присвячена дослідженню і удосконаленню технологіч-них процесів: закочування поршня із шатуном аксіально-роторного поршне-вого насоса, висадження сферичної головки шатуна, формування внутрішніх шліцьових профілів у трубних заготовках методом обтиснення на профіль-них оправках (метод "охоплюючого" протягування), які поєднують одноти-пні схеми механізму деформації (деформації стиску і деформація розтягу), а також спосіб формоутворення - холодне пластичне деформування.

Для інженерно-технічних і наукових працівників, що займаються обробкою металів тиском, викладачів, аспірантів і студентів.

УДК 621.774: 621.919 О 39       ISBN 978-966-641-217-4

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.67 M)  


Описан новый метод определения скоростей автомобилей во время соударения при совершении дорожно-транспортных происшествий. В основу метода положена феноменологическая теория, связывающая величину энергии, рассеиваемой при ударе и пластической деформации, с изменением твердости деформируемых металлических частей и деталей автомобилей. Дано теоретическое обоснование метода, его экспериментальное подтверждение и приведены примеры практического применения метода в анализе реальных дорожных происшествий.

Для научных работников, экспертов - практиков и сту-дентов высших технических учебных заведений специальности "Обработка металлов давлением".

УДК 621.7.011 О39       ISBN 966-641-117-2

Змiст


Монография посвящена вопросам механики формообразования крутоизогнутых отводов способом холодного пластического деформирования с использованием внутреннего заневоливания трубы протяжкой. Рассмотрены особенности технологического процесса. Исследованы напряженно-деформированное состояние в процессе формообразования отводов и их основные показатели качества по ГОСТ 17375-83. Построены соответствующие математические модели.

Для инженерно-технических и научных работников, занимающихся обработкой металлов давления, преподавателей и аспирантов высших учебных заведений, студентов вузов.

УДК 621.774.6       ISBN 966-641-092-3

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.