«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Зянько В. В.

В монографії досліджено теоретико-методологічні і практичні засади інноваційної діяльності підприємств та її фінансове забезпечення. Визначено сутність інновацій, проаналізовано розвиток інноваційного процесу, охарактеризовано модель інноваційного розвитку та її національні особливості. Досліджено фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємств, методики оцінки ефективності управління ним. Визначено особливості венчурних інвестицій, їх роль в забезпеченні інноваційного процесу, обґрунтовано напрями підтримки венчурного підприємництва.

УДК 658.15.001.76       ББК 65.291.551-21 З-99       ISBN 978-966-641-609-7

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 1.75 M)  

  Ціна 39 грн. 00 коп.

У монографії досліджуються теоретико-методологічні та практичні засади формування і функціонування інноваційного підприємництва в умовах ринкової трансформації економіки України. Розкривається сутність інновацій та інноваційного підприємництва, його спонукальні мотиви і стимули. Аналізуються суперечності та тенденції розвитку інноваційної сфери і обґрунтовується необхідність розбудови моделі інноваційного розвитку, визначаються її параметри і національні особливості. Розглядаються організаційно-економічні форми інноваційного підприємництва, ринкові й інституціональні механізми його регулювання і управління. Визначаються шляхи вдосконалення інноваційної політики держави.

Розраховано на науковців, фахівців з питань інновацій і підприємництва, політиків, підприємців.

УДК 330.341.1 З 99       ISBN 978-966-641-265-5

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.72 M)  


Монографія є результатом дослідження теоретичних і практичних аспектів функціонування інноваційного підприєм-ництва в контексті формування в Україні інноваційної моделі розвитку економіки. З'ясовані сутність та місце підприємництва у розбудові інноваційної моделі і визначені його перспективні напрями. Досліджено становище інноваційної сфери України, чинники розвитку інноваційного підприємництва та система управління інноваційним процесом. Запропоновані заходи з по-кращення та розширення інноваційної сфери країни.

Для науковців, викладачів, підприємців, фахівців у сфері інновацій, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти.

УДК 330.341.1 З99       ISBN 966-641-122-9

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.