«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Козловський А. В.

Монографія містить елементи теорії вимірювання динамічних характеристик електричних машин в досліді короткого замикання. Пропонуються нові математичні моделі вимірювального перетворен-ня залежностей пускового моменту від кута повороту ротора елект-ричного двигуна та мінімального пускового моменту від напруги жи-влення. Запропоновані моделі та нові підходи є теоретичним підґрун-тям для побудови автоматизованих засобів контролю.

Монографія розрахована на інженерів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються в галузі експеримен-тальної інформатики.

УДК 621.317.39:531.7 К59       ISBN 966-641-124-5

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.