«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Поджаренко В. О.

В монографії розглядаються питання метрологічного забезпечення тахометричних вимірювальних перетворювачів. Дослідженнями ІВС контролю параметрів тахометричних перетворювачів встановлено, що існує необхідність контролю параметрів тахометричних перетворювачів як у статичному, так і в динамічному режимі роботи. Це дозволило розробити нову модель ІВС з покращеними метрологічними характеристиками.

Розроблено нові методи розрахунку параметрів тахометричних вимірювальних перетворювачів у динамічному режимі роботи.

УДК 621.317.089 П 45       ISBN 978-966-641-308-9

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.54 M)  


Монографія містить елементи теорії побудови інформаційно-вимірювальних систем діагностування безконтактних електромеханічних перетворювачів на основі нейронечітких методів . Розглянуті питання отримання основних метрологічних характеристик вимірювального перетворення параметрів електричних машин .

Монографія розрахована на спеціалістів в галузі вимірювальної техніки , аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей .

УДК 621.313:681.518 П 44       ISBN 978-966-641-215-0

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.28 M)  


В монографії розглянуто питання побудови сучасних систем вимірювального контролю параметрів взаємозв'язаних роторних машин. Особливу увагу приділено створенню нового методу вимірювання частот обертання роторних машин та методам автоматичного контролю технічного стану за віброметричними параметрами. Розглянуті питання отримання основних метрологічних характеристик вимірювального перетворення вібрації та вираження невизначеності вимірювань. Монографія розрахована на спеціалістів в галузі розробки систем вимірювального контролю і технічного діагностування, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей
УДК 621.313.333:621.317 В 19       ISBN 978-966-641-213-6

Змiст


Монографія містить елементи теорії вимірювання динамічних характеристик електричних машин в досліді короткого замикання. Пропонуються нові математичні моделі вимірювального перетворен-ня залежностей пускового моменту від кута повороту ротора елект-ричного двигуна та мінімального пускового моменту від напруги жи-влення. Запропоновані моделі та нові підходи є теоретичним підґрун-тям для побудови автоматизованих засобів контролю.

Монографія розрахована на інженерів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються в галузі експеримен-тальної інформатики.

УДК 621.317.39:531.7 К59       ISBN 966-641-124-5

Змiст


Монографія містить елементи теорії побудови пристроїв вимірювання та контролю характеристик електричних машин з газомагнітним підвісом. Розглянуті питання отримання основних метрологічних характеристик вимірювального перетворення параметрів електричних машин.

Монографія розрахована на спеціалістів в галузі вимірювальної техніки, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

УДК 621.3:658.562       ISBN 966-641-087-7

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.