«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Матвійчук А. В.

Матвійчук А. В. Економічні ризики в інвестиційній діяльності. Монографія - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. - 205 с.

Монографію присвячено розробці математичних методів аналі-зу, прогнозування та управління фінансово-економічними система-ми при здійсненні інвестиційної діяльності в умовах невизначеності та ризику. Висвітлено підходи до якісної та кількісної оцінки еко-номічних ризиків, запропоновано математичні моделі для здійснен-ня комплексного аналізу фінансового стану, платоспроможності емітента цінних паперів, прогнозування фінансових часових рядів.

Монографія розрахована на наукових працівників, аспірантів та студентів, які цікавляться економічною ризикологією, фінансовим аналізом та методами прогнозування економічних показників.

УДК 519.865.7       ББК 65.050 М33       ISBN 966-641-120-2

Змiст


В монографії вирішуються проблеми оптимізації стратегії поведінки інвестора на ринку цінних паперів із врахуванням часу, цілей і методів проведення інвестиційної політики та ступеня її агресивності. Запропоновано підхід до побудови критерію ефективності портфеля цінних паперів на основі моделі оцінки капітальних активів та нових функцій ризику. Представлено адаптивні процедури прогнозування курсу цінних паперів на основі адаптивних регресійних моделей та методів нейроюшх мереж з властивістю автоматичної настройки внутрішніх параметрів. Теоретичний матеріал доповнено практичними та експериментальними прикладами, приведено аналіз результатів експериментів та надано практичні рекомендації використання розроблених моделей і алгоритмів.

Монографія розрахована на наукових працівників, аспірантів та студентів, які цікавляться економічною ризикологісю та методами прогнозування економічних показників.

УДК 519.865.7       ISBN 966-641-066-4

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.