«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Обертюх Р. Р.

В монографії проведено аналіз способів віброрізання та пристроїв для їх реалізації під час різних видів механічної обробки різанням і визначено тенденції розвитку пристроїв для віброточіння з гідроімпульсним приводом. Запропоновано нові принципи побудови гідроімпульсних пристроїв для віброрізання, які реалізовано в конструкції гідроімпульсного пристрою для радіального віброточіння з вбудованим генератором імпульсів тиску (ГІТ) параметричного типу, силову і пружну ланки якого виконано у вигляді поршня–прорізної пружини. Робота розрахована на науковців, фахівців з вібротехніки та вібротехнологій, викладачів, аспірантів і студентів.

УДК 621.91+62-82       ББК 34.85.+34.447 О-13       ISBN 978-966-641-625-7

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 2.12 M)  

  Ціна 42 грн. 20 коп.

Розглянуто розв’язання задачі підвищення ефективності технологічних процесів переробки вторинних продуктів харчових переробних виробництв на основі результатів досліджень різних способів їх механічного зневоднення та розробки нового гідроімпульсного приводу для відповідного обладнання. Показано більш високу технологічну ефективність використання вібраційного способу механічного зневоднення та запропоновано нову конструктивну схему генератора імпульсів тиску для його реалізації. Наведено дослідження математичної моделі гідроімпульсного приводу обладнання та розроблено методику розрахунку його електромеханічної системи.

УДК 62.822:664       ББК 34.447 І-86       ISBN 978-966-641-523-6

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.95 M)  

  Ціна 14 грн. 40 коп.

В монографії розробляються вібропресове обладнання з гідроімпульсним приводом для багатокомпонентного наванта-ження порошкових заготовок, технології та обладнання для віб-раційного розкочування кільцевих виробів, очищення труб, ви-пробовувань деталей та вузлів машин, формоутворення ливар-них форм та сумішей, забивання паль, ущільнення ґрунтів, зне-воднення відходів харчових виробництв, виконання завантажу-вально-розвантажувальних робіт, транспортування.

Для науковців, фахівців з вібротехнологій, викладачів, ас-пірантів, студентів.

УДК 621.979:621.768.4.06 І86       ISBN 966-641-162-8

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.