«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Севостьянов І. В.

У підручнику розглядається історія інженерної діяльності людства від епохи неоліту до теперішнього часу, в тому числі, історія природничонаукових відкриттів, створення та удосконалення найважливіших пристроїв та технологій. Вивчається розвиток таких основних галузей і напрямків, як енергетика, машинобудування, транспорт, теплові двигуни, військова техніка. Визначається внесок у науку та технічний прогрес окремих вчених, інженерів, конструкторів та винахідників.

УДК 62 (075)       ББК 30я73 І 86       ISBN 978-966-641-633-2

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 1.55 M)  

  Ціна 36 грн. 85 коп.

У підручнику наведено основні поняття, пов’язані із технічними системами, їх класифікації, структура, елементи, параметри, етапи створення і використання, методи оцінювання технічних систем та їх еволюцію. Також наводяться методика постановки задач інженерної творчості і найбільш відомі методи їх розв’язання, в тому числі із застосуванням комп’ютерів. Для одержання практичних навичок з постановки і розв’язання творчих задач студентам пропонуються

контрольні завдання.

УДК 62 (075)       ББК 30я73 С28       ISBN 978-966-641-592-2

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 1.34 M)  

  Ціна 17 грн. 05 коп.

В монографії розробляються вібропресове обладнання з гідроімпульсним приводом для багатокомпонентного наванта-ження порошкових заготовок, технології та обладнання для віб-раційного розкочування кільцевих виробів, очищення труб, ви-пробовувань деталей та вузлів машин, формоутворення ливар-них форм та сумішей, забивання паль, ущільнення ґрунтів, зне-воднення відходів харчових виробництв, виконання завантажу-вально-розвантажувальних робіт, транспортування.

Для науковців, фахівців з вібротехнологій, викладачів, ас-пірантів, студентів.

УДК 621.979:621.768.4.06 І86       ISBN 966-641-162-8

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.