«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Кацив С. Ш.

В монографії розглянуто нові підходи до діагностування та прогнозування дефектів гідроагрегатів. Вони полягають в тому, що, виходячи з суттєвої нестаціонарності віброакустичних сигналів, для їх спектрального аналізу застосовують дискретне вейвлет-перетворення і отримують тривимірний амплітудно-частотно-часовий спектр. Для діагностування і прогнозування дефектів на основі отриманого спектра формується штучна нейроподібна мережа.

УДК 681.518.3:621.311.214       ББК 32.965:31.56 М77       ISBN 978-966-641-573-1

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.37 M)  

  Ціна 39 грн. 20 коп.

У підручнику викладено теорію електричних і магнітних кіл, де розглянуто перехідні процеси в лінійних колах із зосередженими та розподіленими параметрами, синтез лінійних кіл, нелінійні електричні й магнітні кола за усталених і динамічних режимів роботи та наведено велику кількість прикладів теоретичного і практичного спрямування. Матеріал подано в обсязі, необхідному для проведення теоретичних і технічних розрахунків із застосуванням сучасного програмного забезпечення. Підручник розрахований на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів.

УДК 621.3(075)       ББК 31.211я73 Т33       ISBN 978-966-641-446-8

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.62 M)  

  Ціна 61 грн. 61 коп.

В підручнику викладено теорію лінійних електричних кіл із зосередженими та розподіленими параметрами і наведено велику кількість прикладів теоретичного та практичного спрямування, які зустрічаються в електроенергетиці, електромеханіці, радіотехніці тощо. Матеріал подано в обсязі, необхідному для проведення теоретичних та технічних розрахунків із застосуванням сучасного програмного забезпечення. Книга розрахована на студентів, аспірантів та викладачів електротехнічних, електроенергетичних та електромеханічних спеціальностей.

УДК 621.3(075)       ББК 31.211я73 Т33       ISBN 978-966-641-438-3

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.45 M)  

  Ціна 49 грн. 51 коп.

В монографії висвітлені нові підходи в математичному моде-люванні задач відтворення параметрів режимів електромереж в умовах недостатньої кількості телевимірів. Визначені умови розв'язання таких задач. Завдяки використанню в просторі комплексних електротехнічних параметрів лінійної неевклідо-вої метрики зменшена невизначеність вхідних даних таких за-дач. В теорію нечітких множин введено нетрадиційний клас слабких операцій та принципів узагальнення. Розроблені мо-делі та алгоритми евристичної та нечіткої квазідетермінізації.

Монографія розрахована на науковців та інженерів.

УДК 519.876.5:621.311 К30       ISBN 966-641-150-4

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.