«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Карачина Н. П.

В монографії наведено аналітичну та економетричну моделі управління розвитком машинобудівних підприємств на основі зростання якості, розроблені на основі авторської інтерпретації теорії менеджменту якості. Обґрунтовано принципи ідентифікації підприємств за функціональними ознаками систем управління якістю, економетричного обґрунтування параметрів, а також моделювання і прогнозування ефективності таких систем. Розраховано на фахівців, що спеціалізуються у сфері управління якістю та розвитку машинобудівних та інших підприємств, студентів, представників бізнесу та державних органів.

УДК 658.5 : 621       ББК 65.291 : 65.305.4 М80       ISBN 978-966-641-620-2

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.43 M)  

  Ціна 41 грн. 20 коп.

В монографії здійснено аналіз та узагальнення науково-теоретичних і методологічних аспектів визначення економічної безпеки сучасного підприємства. Досліджено ретроспективний та сучасний спектри основних проблем забезпечення економічної безпеки підприємств на постприватизаційному етапі їх функціонування. Обґрунтовано концептуальні положення, детермінанти та критерії забезпечення економічної безпеки вітчизняних підприємств.

Для науковців, фахівців з питань управління, викладачів, аспірантів, студентів.

УДК 338.45: 621       ББК 65.305.4 М 80       ISBN 978-966-641-418-5

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.71 M)  

  Ціна 34 грн. 73 коп.

В монографії представлено результати аналізу основних соціально-економічних проблем корпоративного управління, з якими стикнулися підприємства України на постприватизаційному етапі їх функціонування. Узагальнено теоретико-методологічні і прикладні аспекти забезпечення ефективного розвитку підприємств переробної сфери АПК, обґрунтовано концептуальні положення, критерії і завдання, а також шляхи та заходи їх модернізацій з точки зору пріоритетів розвитку на основі підвищення ефективності корпоративного управління.

Для науковців, виробничників, викладачів, аспірантів, студентів.

УДК 338.24 М 80       ISBN 978-966-641-237-2

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.24 M)  


В могографії здійснено аналіз соціально-економічної ефективності корпоративного управління. узагальнено теоретико-методологічні і прикладні аспекти данної категорії. на прикладі підприємств молочної промисловості досліджено спектр основних проблем процесу корпоратизації за сучасних умов поглиблення ринкових відносин на постприватизаційному етапі функціонування відчизняних підприємств. Обгрунтовано концептуальні положення, критерії, завдання, шляхи та заходи зростання ефективності корпоративного управління в Україні.

Для науковців, спеціалістів народного господарства, викладачів, аспірантів, студентів.

УДК 65.012.32:658.114.3 М80       ISBN 966-641-153-9

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.