«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Дубовой В. М.

В монографії розглядається розвиток та удосконалення методів прийняття рішень при управлінні розгалуженими технологічними процесами. Запропонована методологія прийняття рішень в управлінні розгалуженими технологічними процесами в умовах невизначеності. Розроблено модель таких процесів у вигляді невизначених графів та неоднорідну марковську модель взаємного впливу операцій. Подано підходи до прогнозування в умовах комбінованої невизначеності. Розроблено методи координації рішень. Запропоновано інформаційну технологію прийняття рішень та наведено приклади її практичного застосування при управлінні низкою розгалужених технологічних процесів.

УДК 681.513.54+681.518       ББК 32.965.7 П75       ISBN 978-966-641-569-4

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.35 M)  

  Ціна 43 грн. 80 коп.

В монографії розвинуто інформаційну технологію оптимізації структури підсистем збору даних АСУ ТП з метою підвищення їх ефективності в умовах комбінованої невизначеності. Моделювання і проектування структури підсистем збору даних здійснюється на основі алгоритмічної моделі. Розроблений метод базується на формальній системі алгоритмічних моделей і використовує операторне подання перетворень невизначених даних.

Робота розрахована на науковців, інженерно-технічних працівників, аспірантів та студентів, які займаються питаннями проектування підсистем збору даних АСУТП.

УДК 004.942:004.051:004.021       ББК 32.97 Д79       ISBN 978-966-641-434-5

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.34 M)  

  Ціна 25 грн. 45 коп.

В монографії розглядаються питання створення теоретичних основ моделювання та інформаційних технологій керування розподіленими динамічними системами в умовах комбінованої стохастичної та нечіткої невизначеності. Запропонована модель розподіленої динамічної системи та технологія оптимізації багатокрокової стратегії керування на її основі. Наведені приклади практичного застосування запропонованої інформаційної технології.

Робота розрахована на науковців, інженерно-технічних працівників, аспірантів та студентів, які займаються питаннями прийняття рішень в складних системах.

УДК 681.5:519.876.2 Д 79       ISBN 978-966-641-251-8

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.35 M)  


В роботі розглядаються теоретичні та прикладні аспекти поблеми контролю та керування в мережах теплопостачання. пропонуються нові математичні моделі системи опалення багатоквартирних житлових будинків, сенсора теплового потоку, вимірювального каналу системи контролю житлових буинків, а також моделі і методи оцінювання стану та керування потокорозділом в мережах теплопостачання.

УДК 681.5:(697.33+697.34),621.3.087.4 Д79       ISBN 966-641-148-2

Змiст


Робота присвячена створенню теоретичних основ моделювання та дослідження систем в умовах невизначеності з метою розробки методів та алгоритмічних засобів для їх синтезу та оптишзації. Для спільної обробки чітких, нечітких та стохастичних даних розроблено математичний метод на основі поняття узагальнюючої функції і операторного методу моделювання. Розглядається можливість та ефективність застосування такого підходу для синтезу та оптимізації розподілених інформаційних систем великої розмірності, адаптивних багатозв'язних систем управління та інших типів систем з невизначеними параметрами.

УДК 519.876.5       ISBN 966-641-101-6

Змiст


Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.