«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Лежнюк П. Д.

Монографія присвячена розробці методів оцінки якості функціонування систем оптимального керуванняелектроенергетичних систем шляхом поєднання теорії марковських процесів та критеріального методу. Запропоновано використання показника якості функціонування з метою оцінки готовності систем оптимального керування без визначення техніко-еконосмічних показників систем.

Книга розрахована на фахівців з математичного моделювання електроенергетичних систем. Може використовуватись Студентами і аспірантами відповідного спрямування.

УДК 621.311 Л40       ISBN 966-641-201-2

Змiст


В монографії розроблено методи і засоби підвищення ефективності оптимального керування станами динамічних систем за рахунок використання параметричної подібності. Запропоновано метод визначення вторинних критеріїв та індикаторів подібності, що дозволяє отримати стійкі відношення між оптимальними значеннями окремих параметрів і побудувати відповідну систему оптимального керування процесом, що оптимізується. Показана можливість використання вторинних критеріїв подібності в проектуванні ліній електропередачі. Книга розрахована на фахівців з математичного моделювання електроенергетичних систем. Може використовуватися студентами і аспірантами відповідного спрямування.

УДК 621.311 Л40       ISBN 966-641-154-7

Змiст


Монографія присвячена розробці засобів оптимізації функціонування електроенергетичних систем шляхом компенсації негативного впливу їх неоднорідності на процес передачі та розподілу електроенергії. Запропоновано використання комплексного підходу до підвищення ефективності реконструкції енергосистем та оптимального керування їх нормальними режимами. Розроблено ряд загальносистемних показників неоднорідності. На базі останніх розроблено метод параметричної оптимізації електроенергетичних систем з метою забезпечення умов їх самооптимі- зації.

Книга розрахована на фахівців з математичного моделювання електроенергетичних систем. Може використовуватися студентами і аспірантами відповідного спрямування.

УДК 621.311       ISBN 966-641-083-4

Змiст


В монографії розвиваються методи аналізу й оцінки чутливості оптимальних рішень на основі критеріального моделювання. Показана можливість і визначені оптимальні шляхи використання методів і засобів теорії подібності і моделювання стосовно задач чутливості і розподілу допусків на параметри по заданих впливах в системах керування. Розроблені математичні моделі, які дозволяють ефективніше розв'язувати задачі аналізу чутливості оптимальних рішень при керуванні станами динамічних систем типу електроенергетичних.

Книга розрахована на фахівців з математичного моделювання та обчислювальних методів, а також тих галузей, де виникає необхідність аналізу і прийняття оптимальних рішень.

УДК 621.311       ISBN 966-641-059-1

Змiст


Сторiнки 1 2  
Перейти на сторінку  
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.