«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Автор Квєтний Р. Н.

В монографії об'єднано результати досліджень з розробки інструментарію для проведення аналізу процесів формування ринкової вартості акцій і депозитарних розписок та методології прийняття рішень на світових фінансових. Оцінка ринкової вартості проводиться на основі регресійно-кореляційних моде-лей факторів технічного і фундаментального аналізу.

Для науковців та економістів, які займаються аналізом ринкової вартості активів і розробкою автоматичних систем торгівлі на фінансових ринках, аспірантів та студентів вищих економічних та технічних навчальних закладів.

УДК 681.34,336.761.53 К32       ISBN 966-641-147-4

Змiст


В монографії об'єднано результати досліджень з розробки математичного, алгоритмічного та програмного забезпечення моделювання та проектування різних типів волоконних світловодів в полі дії широкого кола факторів впливу. При моделюванні розв'язуються рівняння Максвела в циліндричній системі координат, застосовано різницеві методи розв'язання задач математичної фізики.

Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням та розробкою волоконно-оптичних вимірювальних перетворювачів, а також на аспірантів та студентів вищих технічних навчальних закладів.

УДК 681.7.068       ISBN 966-641-078-8

Змiст


Сторiнки 1 2  
Перейти на сторінку  
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.