«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Навчальні видання

У посібнику в доступній формі розглядаються електронні компоненти аналогових і цифрових інтегральних схем. Аналізуються статичні і динамічні характеристики як пасивних компонентів, типу інтегральних резисторів і конденсаторів, так і активних – біполярних і польових транзисторів. Розглядаються схеми вмикання типових транзисторних каскадів, а також їх функціонування у статичному і динамічному режимах. Наводяться моделі компонентів та їх схеми заміщення для різних режимів роботи: малосигнального і великого сигналів. Розглядаються методи схемотехнічного аналізу електронних схем у форматі PSPICE на прикладі інтегрованого пакета MicroCAP. Для сприяння засвоєнню матеріалу у всіх розділах наведено контрольні запитання.

УДК 621.382(075)       ББК 32.844.1 я 73 Т33       ISBN 978-966-641-605-9

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 1.62 M)  

  Ціна 19 грн. 05 коп.

У посібнику розглянуто фундаментальні засади управління персоналом, що посідає чільне місце у системі підготовки економістів нового покоління, спільно з іншими економічними дисциплінами формує нове економічне мислення майбутніх фахівців. Запропоновані у посібнику теоретичні засади та практичні аспекти дозволять студентам ефективно моделювати систему управління персоналом на підприємстві на основі сучасних методологічних підходів. Розкрито суттєві аспекти управління персоналом: методологію, систему, стратегічне управління персоналом, планування роботи з персоналом, управління розвитком та поведінкою персоналу організації і оцінювання результатів його діяльності, згідно навчальної програми дисципліни "Управління персоналом".

УДК 331.108.2 (075)       ББК 65.24 я 73 У 67       ISBN 978-966-641-601-1

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 2.10 M)  

  Ціна 30 грн. 00 коп.

Навчальний посібник містить країнознавчий матеріал для студентів-іноземців 2 курсу. Тексти й завдання до них призначені для аудиторної роботи студентів. У навчальному посібнику подано інформацію про українські символи, видатних українців, визначні місця України, а також події української історії.

УДК 811.161.2(075)       ББК 81.2.УКР-923 А35       ISBN 978-966-641-600-4

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 2.48 M)  

  Ціна 18 грн. 75 коп.

В навчальному посібнику наведені основи системної побудови, структурна та функціональна організація, схемотехніка, елементна база, хронологія аналогово-го і цифрового телебачення та технічного зору. Призначений для студентів на-пряму “Оптотехніка” та спеціальності “Лазерна та оптоелектронна техніка”.

УДК [621.397+004.93](075)       ББК [32.94+32.96]я73 Д69       ISBN 978-966-641-593-9

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.81 M)  

  Ціна 31 грн. 37 коп.

У підручнику наведено основні поняття, пов’язані із технічними системами, їх класифікації, структура, елементи, параметри, етапи створення і використання, методи оцінювання технічних систем та їх еволюцію. Також наводяться методика постановки задач інженерної творчості і найбільш відомі методи їх розв’язання, в тому числі із застосуванням комп’ютерів. Для одержання практичних навичок з постановки і розв’язання творчих задач студентам пропонуються

контрольні завдання.

УДК 62 (075)       ББК 30я73 С28       ISBN 978-966-641-592-2

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 1.34 M)  

  Ціна 17 грн. 05 коп.

Подані загальні відомості про Землю, значний матеріал з мінералогії та петрографії, дані з історії земної кори та її тектоніки, ґрунтознавства, відомості про підземні води, геологічні та інженерно-геологічні процеси, інженерно- вишукувальні роботи, основи геоморфології, з охорони навколишнього середовища, пов’язані з збереженням природних вод та ґрунтів. У викладі навчального матеріалу містяться теоретичні відомості, практичні рекомендації щодо визначення мінералів, гірських порід та виконання розрахунково-графічних робіт.

Призначений для студентів будівельних спеціальностей та спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища”.

УДК 624.131.1(075)       ББК 26.3я73 В12       ISBN 978-966-641-591-5

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 1.24 M)  

  Ціна 29 грн. 40 коп.

В навчальному посібнику розглянуто сучасні електронні дисплеї, а саме: рідкокристалічні, плазмові, електрофорезні, електрохромні тощо. Наведені їх базові структури, конструкції та основні параметри. Описані фізичні основи їх функціонування. Проведено аналіз та розглянуто схемотехнічні рішення для керування електронними дисплеями та рекомендації по їх застосуванню в сучасній електронній техніці.

Призначений для студентів спеціальності “Лазерна та оптоелектронна техніка”.

УДК 621.397 (075)       ББК 32.94я73 З-36       ISBN 978-966-641-590-8

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 2.33 M)  

  Ціна 17 грн. 05 коп.

У посібнику розглянуто фундаментальні засади економетричного моделювання, що посідає чільне місце у системі підготовки економістів нового покоління. Запропоновані авторами теоретичні засади та практичні економетричні аспекти дозволять студентам моделювати різноманітні аспекти господарської діяльності, засновуючись на сучасних методах системного та економетричного аналізу, а також комп’ютерних технологіях. Автори посібника показали перспективи застосування економетричного моделювання, що уможливлює отримання якісно нових результатів управління.

Посібник розроблено згідно з навчальною програмою МОНУ з дисципліни "Економетрія".

УДК 330.43(075)       ББК 65в6я73 E 40       ISBN 978-966-641-568-7

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.44 M)  

  Ціна 58 грн. 80 коп.

В посібнику коротко викладені основні теоретичні положення необхідні для виконання курсового проекту з ТММ, а також запропоновано 25 завдань до курсового проекту з кінематичними схемами та короткими вказівками до них. Послідовність викладення матеріалу сприяє використанню посібника студентами для самостійного виконання курсового проекту. Розглянуто графоаналітичні і аналітичні методи кінематичного і динамічного аналізу та синтезу важільних механізмів, проектування зубчастих і кулачкових механізмів з використанням ЕОМ. Посібник відповідає програмі дисципліни ТММ і призначений для студентів напрямів підготовки «Машинобудування», «Інженерна механіка», «Автомобільний транспорт» вищих навчальних закладів всіх форм навчання.

УДК 621.01(075)       ББК 34.я73 В52       ISBN 978-966-641-489-5

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.53 M)  

  Ціна 37 грн. 40 коп.

В посібнику розглянуті природоохоронні технології захисту атмосфери, які базуються на способах очищення атмосферного повітря від забруднення промисловим пилом і газами. Наведений перелік очисних споруд, їх конструкції, методи розрахунків та необхідні довідкові матеріали.

Розрахований на студентів екологічних спеціальностей, фахівців управління охорони навколишнього природного середовища, екологічної інспекції та працівників комунального господарства.

УДК 502.55 (075.8)       ББК 20.1 П77       ISBN 978-966-641-478-9

Змiст

Переглянути фрагмент книги (PDF 0.43 M)  

  Ціна 56 грн. 95 коп.

Сторiнки 1 2 3 4  
Перейти на сторінку  
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.