«УНІВЕРСУМ - ВІННИЦЯ»   видавництво Вінницького національного технічного університету
 
Завантажуються роздiли меню ...

Матеріали конференцій

Збірник публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузі сучасних технологій будівельного виробництва, нових матеріалів та конструкцій, а також економічної ефективності їх використання в будівництві.

УДК 624.67.01.13 С 91       ISBN 966-641-170-9

Змiст


Четверта міжнародна конференція "ІНТЕРНЕТ - ОСВІТА - НАУКА - 2004" (ІОН - 2004) присвячена обговоренню питань застосування в освіті та наукових дослідженнях нових інформаційних технологій, що спираються на можливості Інтернет. Доповіді у збірнику згруповані по секціях, відповідно до основних напрямків конференції:

Том1:
А Інтернет та інформаційні технології в освіті та наукових дослідженнях
В Методологія та практика дистанційної освіти
С Соціальні та психологічні аспекти використання інформаційних технологій

Том 2:
D Корпоративні мережі і розподілені системи керування
Е Інтелектуальні комп'ютерні системи
F Телекомунікаційні технології для Інтернет

УДК 378+ 681.324       ISBN 966-641-104-0

Змiст


Четверта міжнародна конференція "ІНТЕРНЕТ - ОСВІТА - НАУКА - 2004" (ІОН - 2004) присвячена обговоренню питань застосування в освіті та наукових дослідженнях нових інформаційних технологій, що спираються на можливості Інтернет. Доповіді у збірнику згруповані по секціях, відповідно до основних напрямків конференції:

Том1:
А Інтернет та інформаційні технології в освіті та наукових дослідженнях
В Методологія та практика дистанційної освіти
С Соціальні та психологічні аспекти використання інформаційних технологій

Том 2:
D Корпоративні мережі і розподілені системи керування
Е Інтелектуальні комп'ютерні системи
F Телекомунікаційні технології для Інтернет

ISBN 966-641-103-2

Змiст


Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Гуманізм та освіта" присвячені проблемам формування гуманістичного світогляду в процесі навчання, пошуку інноваційних гуманістичних методик та технологій в сфері освіти. Матеріали конференції (т. 1) включають питання таких напрямків: гуманістичні засади сучасної педагогіки та психології; новітні технології та методики у викладанні гуманітарних дисциплін в сучасній вищій школі; гуманістичні традиції і тенденції у викладанні фундаментальних та технічних дисциплін в сучасній вищій школі.

УДК 378       ISBN 966-641-098-2

Змiст


Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Гуманізм та освіта" присвячені проблемам формування гуманістичного світогляду в процесі навчання, пошуку інноваційних гуманістичних методик та технологій в сфері освіти. Матеріали конференції (т. 2) включають питання з таких на прямків: дистанційне навчання: досвід, проблеми, пошуки; актуальні проблеми сучасної філософії, тендерна проблематика; історико-культурні і мистецькі знання в процесі формування культурної компетенції майбутніх фахівців; соціологічні, політико-правові та соціально-економічні аспекти в освіті

УДК 378       ISBN 966-641-098-2

Змiст


Збірка містить тези доповідей VII Міжнародної конференції з контролю і управління у складних системах за чотирма основними напрямками: математичне моделювання складних систем, перспективні методи і технічні засоби систем контролю і управління, контроль і управління в окремих галузях, оптимізація складних систем.
УДК 681.5       ISBN 966-641-063-Х

Змiст


Матеріали доповідей представлені також на Web-сайті конференції (http:/www.vstu.vinnica.ua/ies2002), що містить електронну версію даного збірника (з можливістю пошуку за ключовими словами у назвах доповідей, їх текстах, прізвищах авторів), і базу даних з відомостями про учасників конференції. Тексти доповідей друкуються в авторській редакції.
УДК 378+ 681.324       ISBN 966-641-049-4

Змiст


Матеріали доповідей представлені також на Web-сайті конференції (http:/www.vstu.vinnica.ua/ies2002), що містить електронну версію даного збірника (з можливістю пошуку за ключовими словами у назвах доповідей, їх текстах, прізвищах авторів), і базу даних з відомостями про учасників конференції. Тексти доповідей друкуються в авторській редакції.
УДК 378 + 681.324       ISBN 966-641-048-6

Змiст


Матеріали науково-методичної конференції "Проблеми гуманізму і освіти" присвячені актуальним питанням методології сучасної вищої освіти та проблемам, які пов'язані з її подальшою гуманізацією та гуманітаризацією. Матеріали конференції (т. 2) включають питання з таких напрямків: новітні технологи у викладанні в сучасній вищій школі; психолого-педагогічні аспекти навчання і виховання у вищій школі.
УДК 378       ISBN 966-641-046-X

Змiст


Матеріали науково-методичної конференції "Проблеми гуманізму і освіти" присвячені актуальним питанням методології сучасної вищої освіти та проблемам, які пов'язані з її подальшою гуманізацією та гуманітаризацією. Матеріали конференції (т. 1) включають питання з таких напрямків: гуманізм як методологія освіти; людина в технічному і гуманітарному вимірах; тендерні виміри освіти; мистецтво і освіта.
УДК 378       ISBN 966-641-045-1

Змiст


Сторiнки 1 2 3  
Перейти на сторінку  
Завантажуються роздiли меню ...

Видавництво
Вінницького національного технічного університету
З січня 2017 року працює
Новий сайт видавництва ВНТУ press.vntu.edu.ua.
Як тільки на новий сайт буде перенесено звідси весь контент,
цей сайт буде закритий.